Berichten

2024 Peter van Schaik

Kom je ook naar het GBW-café? – Column van Peter van Schaik

Vaak zie je kort voor de verkiezingen mensen van de politieke partijen op zaterdag in het centrum rondlopen. Folders uitdelen en in gesprek proberen te komen met de mensen op straat. Ook wij doen dat altijd. Ja, wij zien ook wel dat daar niet iedereen op zit te wachten en daar geen behoefte aan hebben. Ook dat begrijpen we. Met ons GBW cafe willen we daar iets aan doen.

Als GemeenteBelangen Woudenberg hebben we nagedacht hoe we dat anders kunnen doen. Om te beginnen hebben we besloten om ons niet alleen kort voor de verkiezingen te laten zien, maar in ieder geval 1 x per kwartaal op de zaterdagmorgen. Het is belangrijk om in verbinding te blijven met de inwoners en op deze wijze wensen, klachten of ideeën op te halen. Echt iedere keer halen we informatie op. En bovendien zijn de gesprekken meestal ook nog leuk.

GBW Café

GBW heeft nu een tweede mogelijkheid uitgewerkt om in contact te blijven met de inwoners. We willen de inwoners ontmoeten in een ontspannen sfeer. We willen nu regelmatig een GBW-café organiseren. Het 1e GBW-café wordt gehouden op zaterdag 16 maart in Proathuus Barom op het Poortplein. Een fijne centrale plek in het dorp. Alle raadsleden van GBW en een aantal bestuursleden zijn daar dan aanwezig tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Ook van de jeugdtak van GBW, Jong GBW, die kort gelden is opgericht, zijn een aantal jongeren aanwezig. Dus de jongeren van Woudenberg zijn zeker welkom en ga in gesprek met Jong GBW.

Samen maken we Woudenberg mooier en beter

Waar loop jij als inwoner tegenaan of gaat het juist heel goed in jouw wijk? Wat kan er beter? Heb je een schitterend idee of wil je alleen een praatje komen maken, dan is dat ook prima. Bespreek dit allemaal met de aanwezige raadsleden en Jong GBW.  Voorzie ons van input. Daarmee maken we Woudenberg nog mooier en beter.

Wij lezen ook regelmatig klachten of onvrede van inwoners op Facebook (Woudenberg voor elkaar). Met die klachten doen we niets. Wij willen het complete verhaal horen. De berichtgeving op Facebook is vaak veel te eenzijdig en emotioneel. Kom die zaken met ons delen op de markt, waar we dus 1 x per kwartaal aanwezig zijn, of kom naar ons GBW-café.

Kom lekker een kopje koffie drinken

Wanneer het 1e GBW-café een succes wordt en ons veel informatie oplevert, gaan we dit vaker organiseren. Natuurlijk bieden we je een kop koffie aan of een drankje.

 

Tot ziens in Proathuus Barom!

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

GemeenteBelangen Woudenberg lanceert jeugdafdeling

Met trots kondigt Gemeentebelangen Woudenberg (GBW) de oprichting van haar nieuwe jeugdafdeling aan. Hiermee wil de partij de stem van jongeren in de lokale politiek versterken. Dit initiatief is het antwoord op de groeiende behoefte om jongeren actief bij de gemeentelijke
besluitvorming te betrekken en ervoor te zorgen dat hun belangen vertegenwoordigd worden.

De oprichting komt voort uit een duidelijke visie: de toekomst van Woudenberg ligt mede in de handen van de jeugd. Daarom is het essentieel dat zij meedenken over thema&’s als huisvesting, vrijetijdsbesteding en hun eigen rol binnen de gemeenschap.

Tijs Boom, enthousiast om aan de slag te gaan: “Het is ontzettend fijn dat ik me via de jongerentak van de GBW kan inzetten voor de thema’s die voor mij en andere jongeren belangrijk zijn”. Luuk de Kruif benadrukt het belang van een aantrekkelijk dorpscentrum: “Het dorpshart moet een aantrekkingskracht hebben op de inwoners van Woudenberg, met nadruk op de jeugd. Ondanks de vorderingen die worden gemaakt, zijn er nog vele stappen te zetten!”

En ook bestuursvoorzitter Ronald de Snoo is blij met deze stap: “De energie en frisse ideeën van onze jeugd zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van Woudenberg. De jeugd heeft tenslotte de toekomst.”

Met de lancering van de jeugdtak wil GBW verder bijdragen aan een inclusieve gemeenschap waarin iedereen, jong en oud, zich thuis voelt en actief kan deelnemen.

Voor meer informatie over de jeugdafdeling van Gemeentebelangen Woudenberg kunt u contact opnemen met Ronald de Snoo (0654376275).

Een dorpshart waar men heen wil

Een dorpshart met winkels voor de boodschappen, kleding en accessoires. Plekjes om te dineren, te snacken en te genieten van een ijsje. Kroegen waar jong en oud in het weekend welkom zijn om een biertje te nuttigen en de zorgen van de week achter zich te laten. Dit klinkt
als een normaal dorp, als Woudenberg. Toch staat het dorpshart van Woudenberg ter discussie, omdat dit niet genoeg te bieden zou hebben.

Hoe nu verder?

Als in dit dorp opgegroeide jongen weet ik maar al te goed hoe het voelt om Woudenberger te zijn. Dit is wonen in een dorp waar ik op de zaterdag naar de voetbal, snackbar en kroeg kan gaan, waar ik mij doordeweeks weer thuis voel als ik de bus uitstap, én waar in iedere straat een bekende woont en tevens een gevoel van anonimiteit heerst. Toch mis ik iets wat ons allen aangaat, een zichtbaar én gezellig dorpshart.

Het dorpshart is één van de belangrijke thema’s voor de GBW-jeugd. Wat wij missen is een dorpshart waar jong en oud naartoe kan en wil voor de gezelligheid, om mensen te ontmoeten én om te genieten van een hapje en drankje. Wat wij missen is een ontmoetingsplek in het dorpshart waar het Woudenbergse gevoel zichtbaar is.

Als ik kijk naar Scherpenzeel, de vijand vanuit voetbalperspectief, is dit toch anders. Daar bieden de terrasjes zo’n ontmoetingsplek waar wij naar smachten, waar het dorpsgevoel zich niet alleen in de sportkantines ontplooit. Toch lukt het ons maar niet om dit te realiseren.

Ondanks dat ik als nieuwkomer niet bekend ben met alle ins en outs van de Woudenbergse politiek, heb ik het gevoel dat het anders moet en kan. Met het juiste narratief en de juiste wil moet het Woudenbergs gevoel zichtbaar kunnen worden in het dorpshart, waar men heen wil, in plaats van waar men heen moet. Als Scherpenzeel het kan, kunnen wij het toch ook?

Luuk de Kruif

2024 Peter van Schaik

Wat gaat 2024 ons brengen? Column van Peter van Schaik

In je privé leven hoop je natuurlijk op een goede gezondheid voor jezelf en je omgeving. De invloed die je daarop hebt is maar beperkt. Fit blijven in 2024 door te sporten staat voor mij voorop. Afgelopen jaar bijna 10.000 kilometer afgelegd op de racefiets. Maar ik merk wel met het ouder worden, dat het lastiger wordt. De afstanden die ik fiets worden korter en de koffiepauzes onderweg worden langer. Nu is dat laatste natuurlijk wel gezellig, vooral als je met meerderen fietst.

In de gemeentepolitiek staat voor 2024 ook weer het nodige op de agenda.

Op dit moment ligt het bestemmingsplan ter inzage voor de nieuwbouw van de Albert Heijn. We zijn reuze benieuwd naar reacties die binnen komen op het plan. De reacties van de burgers zijn voor ons belangrijk om te weten. Hoe kijkt men tegen de plannen aan, wat voor problemen ziet men, wat wil men anders, etc. Zodra de ter inzage termijn is afgesloten,  gaat het college reageren op de ontvangen reacties en men kijkt of de plannen aangepast moeten worden n.a.v. de reacties. Zodra wij als gemeenteraad deze stukken hebben ontvangen, kunnen wij ons standpunt innemen over de nieuwbouwplannen en kan er een besluit worden genomen. We zijn reuze benieuwd.

Henschotermeer

Een soort gelijk onderwerp is het bestemmingsplan Henschotermeer. Het bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen. Op dit moment worden alle ontvangen reacties door het college verwerkt. Hiervoor geldt dezelfde procedure zoals net omschreven bij de Albert Heijn. Het is al bekend dat de behandeling in de raad in maart zal plaatsvinden. Ik verwacht veel belangstelling van de inwoners, veel insprekers en pers. Het Henschotermeer is al jaren een omstreden onderwerp. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2022 kreeg dit onderwerp al veel aandacht. De plannen van toen zijn weer aangepast. De spanning in het dorp neemt duidelijk toe.  Als fractie hebben we al een bezoek gepland aan het Henschotermeer om over de plannen te praten. In maart zal een besluit worden genomen.  Probleem is dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Er moeten keuzes gemaakt worden.

Windmolens

Onderwerp van een andere orde is de mogelijke komst van windmolens. De provincie Utrecht heeft 27 kansrijke windgebieden binnen de provincie aangewezen die het meest geschikt zijn voor het opwekken van windenergie. Op ons grondgebied is een locatie rond de Moorsterweg aangewezen. Het college is nu aan zet. De provincie heeft de gemeenten 6 maanden de tijd gegeven om na te denken over de plannen en te reageren naar de provincie.

Oh, ja; het bestuur van Haantjesdag heeft in 2024 dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Iets voor u? We kunnen dit evenement niet missen.

Peter van Schaik
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg

De Open Microfoon. Column van Peter van Schaik

Waar gaat dit dan weer over zult u wellicht denken? Ik ga het u uitleggen.

Vanuit onze gemeenteraad is een werkgroep actief bestaande uit 3 fractievoorzitters en 3 raadsleden die deze periode voor het eerst in de raad zitten. Eén van de opdrachten van de werkgroep is om te onderzoeken op welke wijze de participatie van inwoners in alle raadsprocessen kan worden geoptimaliseerd.

Participatie

De nieuwe participatie mogelijkheid die we als gemeenteraad op dit moment aan het testen zijn is de Open Microfoon. Je zou dit ook kunnen zien als een spreekuur voor alle raadsleden. De raad wil inwoners en lokale vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties de kans geven om onderwerpen die juist niet op de agenda staan, bespreekbaar te maken tijdens de commissievergaderingen. Kijk op de website van de gemeente even voor de spelregels voor de Open Microfoon.

 

Wilt u graag een nieuw onderwerp onder de aandacht brengen bij de raadsleden, heeft u goede ideeën, wat kan er beter, wat mist u, dan is dit instrument mogelijk een uitkomst voor u. De Open Microfoon is een vast agendapunt op de agenda van elke raadscommissie vergadering. U krijgt 5 minuten de gelegenheid om uw inbreng te delen met de raadsleden. De raadsleden kunnen daarna met u in gesprek en vragen stellen. Daarna krijgt u de mogelijkheid voor een slotwoord. En dan zult u denken? De raadsleden hebben daarna de mogelijkheid om iets te gaan doen met uw bijdrage.

Pilot

In de maand november was de start van de Open Microfoon. Er is toen een bewoner geweest die zich zorgen maakte over parkeerproblemen in zijn straat en was bang voor veiligheidsrisico’s, omdat door de geparkeerde auto’s de straat te smal werd voor hulpdiensten die straat niet meer konden in komen.

 

Als GBW hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college of zij mogelijkheden zien om dit probleem op te lossen en wij hebben daarin zelf ook oplossingsrichtingen aangegeven. In deze casus ging het om een straat waarvoor de provincie verantwoordelijkheid is, maar als GBW zijn wij van mening dat we als gemeente toch ons best moeten doen om deze bewoner te helpen (ook richting de provincie). We wachten het antwoord van het college nog af.

 

Gaat het bijv. over een losliggende stoeptegel, meldt dit in de FIXI-app van de gemeente. Daar kunt u meldingen kwijt over de openbare ruimten. Voor dergelijke zaken is de Open Microfoon niet bedoeld.

 

Wij hopen u te verwelkomen in de raadszaal bij de Open Microfoon.

Peter van Schaik
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg

Het Cultuurhuis van Woudenberg. Een hoofdpijndossier zonder goede oplossing?

Björn de Jong heeft tijdens de raadsvergadering van november ’23 het belang benadrukt van het Cultuurhuis. Het Cultuurhuis vormt voor GBW en onze inwoners een onmisbare schakel in de Woudenbergse gemeenschap. Het cultuurhuis dient voor Woudenberg behouden te blijven, in welke vorm dan ook, is de mening van GBW.

Het college heeft de raad een voorstel gedaan met 4 scenario’s: (https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/07-november/19:30/Op-weg-naar-een-toekomstbestendig-cultuurhuis/01-RV-Op-weg-naar-een-toekomstbestendig-cultuurhuis.pdf). De mogelijke oplossing spitst zich op dit moment toe op scenario 1 (renovatie) of scenario 3 (nieuwbouw op huidige locatie).

De fractie van GBW, maar ook de rest van de gemeenteraad, was in de commissie al van mening dat er kaders ontbreken die bij deze scenario’s’ horen. Deze, in onze ogen noodzakelijke kaders stonden niet in raadsvoorstel. Tja, dan komt direct de vraag naar boven: wat ga je dan onderzoeken?

Initiatief voor een amendement

GBW heeft na de raadscommissievergadering het initiatief genomen om een amendement in te dienen waarin wel die noodzakelijke kaders (onderzoeksvragen) zijn opgenomen. Bjorn heeft hierbij vooral samengewerkt met Henry van Veldhuizen van de SGP-fractie.

Goed om die noodzakelijke kaders (de onderzoeksvragen) van het amendement mee te geven:

  1. Het college opdracht te geven om voor scenario’s 1 en 3 met een financieel dekkingsplan te komen onder de volgende voorwaarden:

 

a. Bij scenario 1 in het dekkingsplan het volgende mee te nemen:

  1. Updaten van het huidige Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP)
  2. Inzicht geven in welke aanpassingen vanuit het geüpdatete MJOP mogelijk kunnen worden uitgevoerd.
  3. Inzicht geven in subsidiemogelijkheden
  4. Onderzoeken van mogelijkheid tot beperkte verbouwing, zodat ruimten flexibeler ingezet kunnen worden en wat de meerkosten hiervan zijn.

 

b. Bij scenario 3 in het dekkingsplan de volgende aanvullende onderzoeksvragen meenemen:

  1. Wat zijn de mogelijkheden en gevolgen van het meenemen van woningbouw binnen en buiten het bestaande bouwvlak?
  2. Wat zijn de mogelijkheden en (financiële) consequenties om het pand te verkopen aan een partij met daarbij de deal dat we de benodigde ruimte kunnen huren of terugkopen op deze locatie?
  3. Wat zijn de mogelijkheden om commerciële activiteiten toe te voegen om daarmee de exploitatie goedkoper te maken?

 

Dit amendement met kaders is ingediend door GBW en medeondertekend door PvdA/GL, VVD, CU en de SGP fracties. De samenwerking met de andere partijen tussen de commissie en raad was goed. De burgemeester gaf tijdens de vergadering ook aan blij te zijn met de wijze waarop dit door de fracties is aangepakt.

Bijzondere ontwikkeling

Een bijzondere ontwikkeling is dat de CDA-fractie onverwachts tegen het amendement heeft gestemd. Dit omdat zij het voorstel van het college beter vinden en zij problemen hadden met ‘slechts’ 2 jaar budget voor de programmacoördinator van het cultuurhuis. Dit zou juridische problemen kunnen geven bij verlenging na 2 jaar. In onze optiek vreemd omdat het amendement voornamelijk inzet op kaders voor verbouwing of nieuwbouw.

 

Afrondend wil de huidige situatie niet zeggen dat het uiteindelijk een keuze wordt tussen scenario 1 of 3. Als politiek hebben we meer informatie nodig om een goede keuze te kunnen maken tussen alle voorgelegde scenario’s in het raadsvoorstel. Dit geldt uiteraard voor alle fracties.

De oplossing?

De uitwerking van de 2 onderzoeken verwachten we in Q3 2024. Het einde is dus nog niet in zicht. Het cultuurhuis zal Woudenberg nog wel even bezighouden. We werken samen aan oplossingen waarmee het Cultuurhuis en zijn gebruikers weer vele jaren mee vooruit kunnen. Dat vraagt tijd, dat realiseren we ons. We laten echter niet los voordat er een goede en duurzame oplossing gevonden is.

 

 

Kerntaken discussie gaat van start. Column van Peter van Schaik

Afgelopen week hebben we in de gemeenteraad de begroting 2024-2027 vastgesteld. Voor de jaren 2026 en 2027 zien de financiën er op dit moment niet goed uit. Door een verwachte lagere uitkering die onze gemeente vanaf 2026 zal ontvangen van de overheid (gemeentefonds) gaan er bij ongewijzigd beleid tekorten ontstaan. Er wordt veel druk uitgeoefend op “Den Haag” om die lagere uitkering ongedaan te maken. Of dat gaat lukken, kan niemand voorspellen. Dus, als die tekorten niet worden aangevuld door de overheid, moeten we zelf al gaan nadenken hoe we dit gaan oplossen. Is een kerntaken discussie hier een goed instrument voor?

Voornamelijk om dit vooruitzicht zijn gemeenten bezig met het praten over de kerntaken van de gemeente. Ook Woudenberg gaat dat doen.

Kerntakendiscussie

Kerntaken zijn de belangrijkste taken die een gemeente moet uitvoeren om ervoor te zorgen dat de inwoners een goede plek hebben om te leven, te wonen en te ontspannen. Dit omvat taken als het zorgen voor veiligheid, onderwijsvoorzieningen, sportvoorzieningen, een goede gezondheidszorg, zorgen voor voldoende woningen, voldoende bedrijventerreinen, milieutaken, culturele en recreatieve voorzieningen, economische ontwikkeling en niet te vergeten het verstrekken van diensten aan kwetsbare bevolkingsgroepen.

Maar, waarom is het belangrijk voor de gemeente om hierover te praten? Ten eerste: geld. Woudenberg heeft zoals aangegeven beperkte financiële middelen. We moeten dus nadenken waar we dat geld het beste aan kunnen besteden. Als we weten wat onze echte kerntaken zijn, kunnen we ervoor zorgen dat we juist die belangrijke taken kunnen blijven uitvoeren.

Wees open en transparant

Ten tweede: transparantie. Gemeenten moeten verantwoording afleggen aan haar inwoners. Door in de openbaarheid te praten over onze kerntaken, kunnen we laten zien waar we onze tijd en middelen aan besteden.

En tot slot: efficiëntie. Als de gemeente weet wat haar kerntaken zijn, kan ze zich beter richten op die taken en ervoor zorgen dat ze goed worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot een betere dienstverlening aan de inwoners.

Niet eenvoudig, zoveel is wel duidelijk

Maar de discussie over kerntaken is niet eenvoudig. Inwoners hebben vaak verschillende meningen over wat de belangrijkste taken van de gemeente moeten zijn. Sommigen vinden dat de nadruk moet liggen op het uitbreiden van sportvoorzieningen, terwijl anderen zich meer zorgen maken over het onderhouden van het groen en wegenonderhoud. Dit kan leiden tot levendige discussies en debatten in de gemeenteraad en onder de inwoners.

Een voorbeeld binnen onze gemeente; onlangs hebben wij als gemeenteraad besloten om mensen met een laag inkomen eerder in aanmerking te laten komen voor bepaalde minimaregelingen. De wettelijke norm is landelijk 110% van de bijstandsnorm, Woudenberg heeft dat opgetrokken tot 130%. Wij moeten er toch echt niet aan denken dat die norm weer moet worden aangepast. Om die reden is het belangrijk dat we meerdere goede afwegingen gaan maken.

Voor GBW is het belangrijk dat onze inwoners betrokken worden bij deze discussies. Wij gaan ons daar sterk voor maken. Wordt vervolgd.

Peter van Schaik
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg

Kadernota - Peter van Schaik

Eén organisatiecomité?

In ons dorp bloeit de gemeenschap met een scala aan feestelijke evenementen en festiviteiten gedurende het jaar. Wat te denken van bijvoorbeeld Haantjesdag, Koningsdag, 5 mei, de zomermarkten, de kermis, Proef Woudenberg, het wielerevenement in september. Bijna elk evenement wordt momenteel georganiseerd door verschillende organisaties. We weten allemaal dat het vinden en behouden van vrijwilligers voor deze festiviteiten best wel een probleem is. Recent las ik dat binnen de organisatie van Haantjesdag een aantal bestuursleden plannen hebben om te stoppen. Dat zou toch echt jammer zijn.

Krachten bundelen?

Maar wat als we alle krachten bundelen en één gezamenlijke organisatie oprichten om deze festiviteiten te coördineren en te organiseren? Zou dat een optie zijn? In een aantal gemeenten werkt men al op deze manier. Dit heeft echt de nodige voordelen, maar ook uitdagingen, dat geef ik direct toe.

Wat te denken van een efficiënter gebruik van middelen? Door het samenvoegen van verschillende organisaties kan kennis, ervaring en materiaal gedeeld worden. Zo hoeft niet bij elk evenement opnieuw het wiel uitgevonden te worden. Het gezamenlijk gebruik van middelen leidt tot een betere planning en kosteneffectiviteit.

Met één centrale organisatie kunnen festiviteiten nog beter op elkaar worden afgestemd. Dit zal ervoor zorgen dat er altijd iets te beleven valt in ons dorp.

Veel organisaties kampen met een tekort aan vrijwilligers. Door samen te werken, kunnen we de inzet van vrijwilligers beter verdelen en ervoor zorgen dat de belasting niet te zwaar wordt voor een enkele groep. Dit is wat mij betreft wel het grootste voordeel.

Zorgen voor behoud van identiteit

Een probleem zou kunnen zijn een stuk identiteitsverlies bij de huidige organisaties.

Elke organisatie heeft zijn eigen unieke stijl en kenmerken. Het oprichten van één gezamenlijke organisatie kan leiden tot het verlies van individuele identiteiten en tradities. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat we nog steeds de unieke eigenschappen van elk evenement behouden.

Het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden kan een uitdaging zijn binnen de gezamenlijke organisatie. Duidelijke afspraken en communicatie zijn essentieel om verwarring en conflicten te voorkomen. Het samenbrengen van verschillende organisaties vereist een goede samenwerking en coördinatie.

Conclusie, het oprichten van één gezamenlijke organisatie voor het organiseren van verschillende festiviteiten in ons dorp biedt veel voordelen, maar ook uitdagingen. Het uitgangspunt moet zijn dat het organiseren van festiviteiten in ons dorp leuk en dankbaar blijft.

Noodkreet

Een soortgelijke noodkreet: LONGA, onze gymnastiekvereniging in Woudenberg is op zoek naar nieuwe bestuursleden en trainers. Je moet er toch niet aan denken dat LONGA moet stoppen wegens onvoldoende vrijwilligers? Sporten is zo belangrijk!

Wie pakt de handschoen(en) op? GBW denkt graag mee.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg