Berichten

Motie vreemd aan de orde van de dag: Uitbreiding vlaggenprotocol gemeente Woudenberg

Op donderdag 23 februari is op initiatief van GBW het Woudenbergse vlaggenprotocol aangepast. Deze aanpassing betreft een verruiming van het aantal vlaggen dat in de vlaggenmasten voor ons gemeentehuis gehesen kan worden.

De belangrijkste aanpassing is het iedere dag hijsen van de Nederlandse driekleur, de Woudenbergse vlag en de Veteranenvlag op Veteranendag. Onderstaande motie, ingediend door fractievoorzitter Peter van Schaik namens de fractie van GBW werd unaniem aangenomen:

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Raadsvergadering van : 23-2-2023

Onderwerp : Uitbreiding vlaggenprotocol gemeente Woudenberg

Ondergetekende,

Stelt de raad de volgende motie voor:

De raad van de gemeente Woudenberg:

Overwegende dat;

 • –  de Algemene vlaginstructie van de Rijksoverheid de basis is voor het vlaggenprotocol;
 • –  de Nederlandse driekleur de Nederlandse waarden symboliseert;
 • –  dat de Nederlandse vlag op alle dagen van het jaar mag uithangen; –
 • –  de gemeenten de door de overheid opgestelde algemene vlaginstructie moet volgen;
 • –  de Nederlandse vlag op dit moment alleen wordt gehesen op speciale dagen volgens de algemene vlaginstructie;
 • –  dat het de gewoonte is om de Nederlandse vlag niet te laten hangen tussen zonsondergang en zonsopkomst;
 • –  de Nederlandse vlag wel s’ nachts mag blijven hangen wanneer deze verlicht is;

 

Voorts overwegende dat;

 • –  wij als gemeente een Woudenbergse vlag hebben;
 • –  deze vlag op 27 juni 1957 bij raadsbesluit door de gemeente is aangenomen;
 • –  de kleuren van de vlag gelijk zijn aan de gebruikte kleuren in het wapen van Woudenberg;
 • –  wij als gemeente trots zijn op deze vlag;
 • deze vlag te weinig zichtbaar is binnen onze gemeente en er ook geen vaste regels zijn wanneer de vlag gehesen wordt

 

Tot slot overwegende;

 • –  Nederland ieder jaar op een zaterdag rond 29 juni haar meer dan 100.000 veteranen bedankt op de Nederlandse  Veteranendag;
 • –  de Veteranenvlag in Woudenberg niet door de gemeente wordt gehesen;
 • –  onze veteranen grote verdiensten voor Nederland hebben geleverd;
 • –  de veteranenvlag sinds 2020 officiel door de overheid wordt erkend;
 • –  het hijsen van de veteranenvlag erkenning en waardering geeft aan de veteranen;

 

Als er meerdere vlaggen worden gebruikt dan heeft de Nederlanse vlag altijd een ereplaats, deze is vooraan links vanuit het publiek gezien;

Stelt voor:

 • –  De Nederlandse vlag 24 uur per dag te hangen in de eerste beschikbare vlaggenmast voor het gemeentehuis;
 • –  De Woudenbergse vlag 24 uur per dag te hangen in de tweede beschikbare vlaggenmast voor het gemeentehuis;
 • –  ;De Veteranenvlag jaarlijks op de Veteranendag te hijsen in de tweede vlaggenmast, zodat deze naast de Nederlandse vlag wappert.

Woudenberg, 23 februari 2023
De heer P. van Schaik, fractievoorzitter GBW

Voor meer informatie kijk op de website van de gemeente Woudenberg