Berichten

Agenda – Raadsvergadering 9 juli 2015

Vanavond vindt de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces (vakantie voor de gemeenteraad) plaats. Op de agenda staat onder andere de vaststelling van de Kadernota 2016-2019. Dit is een document waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor de komende jaren worden aangegeven.

Bekijk hieronder de volledige agenda.

Agenda Raadsvergadering 9 juli 2015

Agenda Raadsvergadering 9 juli 2015