Berichten

Fractie GemeenteBelangen Woudenberg ‘een dagje op de hei’

GBW is op 2 december 2022 weer een dagje “op de hei “geweest bij ons theehuis Eldorado. Lokaal doen wat lokaal kan, toch? We hebben als fractie weer een dagje kunnen sparren over het recente verleden, het heden maar vooral de toekomst van en voor Woudenberg. Dit alles onder leiding van bestuursvoorzitter Ronald de Snoo.

Onze laatste heisessie dateerde van 13 mei, 2022 dus net na de verkiezingen. We hebben toen stilgestaan hoe wij ons als GBW wilden presenteren in onze rol als oppositiepartij. Ook hebben we toen gesproken over onze dromen (wat willen wij over 4 jaar allemaal bereikt hebben).

We hebben tijdens de sessie op 2 december terugkeken naar onze afspraken van 13 mei. Hebben we gedaan wat we hadden afgesproken?  Was het goed, kan het beter, moet het anders, etc. Ook hebben we afspraken gemaakt waar we ons de periode tot aan het zomerreces op gaan richten.

Voor de 3 nieuwe fractieleden, Sylvia, Jaap en Björn was het een mooi moment om te reflecteren op de afgelopen periode.  Voldoet het raadswerk aan de verwachtingen, zijn er leermomenten geweest en ervaar je werkdruk?  Vooral de werkdruk was toch wel een forse tegenvaller. Maar de fractieleden gaven aan er toch energie van te krijgen en vinden het mooi om vol energie veel voor de Woudenbergse gemeenschap te doen.

U begrijpt, we gaan nu niet echt blootgeven wat we afgesproken hebben voor de komende periode. Daar is de raadszaal voor om dat te presenteren. Dus u gaat het meemaken. Hou onze socials en website in de gaten.

Namens fractie en bestuur van GBW: fijne feestdagen allemaal.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg