Berichten

Meer doen aan kunst en cultuur in Woudenberg

Gelukkig heeft kunst en cultuur al een belangrijke rol in onze samenleving. Veel wordt gedaan aan kunst en cultuur en er gaat ongemerkt ook best veel geld in om. Daar staan we als GemeenteBelangen Woudenberg ook 100% achter. Daarover geen misverstanden. We kunnen niet zonder aandacht aan kunst en cultuur. In welke vorm dan ook. Maar dan is het ook goed om daar beleid voor te hebben, zo vindt GBW.

En laat dat beleid er nu net niet zijn. Dat willen we als GBW graag verbeteren. Gestructureerd en met visie uitvoering geven aan het Woudenbergse kunst- en cultuurbeleid. Helaas was er geen meerderheid van de gemeenteraad overtuigd dat dit voor Woudenberg nodig is. Zo bleek uit het ontbreken van voldoende steun voor een motie die GBW in de commissie heeft ingediend om kunst- en cultuurbeleid te gaan maken. Onbegrijpelijk en een gemiste kans, zo vindt de fractie van GBW.

Om toch positieve aandacht te vragen voor kunst en cultuur in ons dorp heeft de fractie de motie aangepast en gekoppeld aan de gemeentelijke businesscase die momenteel wordt uitgevoerd m.b.t. ons cultuurhuis. Deze ‘lightversie’ van onze motie kreeg gelukkig wel steun van de raad.

Als GBW vinden we kunst en cultuur in ons dorp een belangrijk speerpunt. We zullen hier dan ook constant aandacht voor blijven vragen. Hou goed onze website en socials in de gaten, dan blijven we jullie op de hoogte houden.

De inhoud van de motie die door GBW-raadslid Björn de Jong is ingediend:

De raad van de gemeente Woudenberg, Constaterende dat

 • De gemeente Woudenberg op dit moment geen kunst- en cultuurbeleid heeft vastgelegd;
 • Er nu onderzoek gedaan wordt naar een toekomstbestendig Cultuurhuis door middel van het onderzoek ‘Business Case Cultuurhuis’.

Overwegende dat

 • Kunst en cultuur een positieve bijdrage kan leveren aan de gezondheid van inwoners, de leefbaarheid, levendigheid, vitaliteit en sociale samenhang in onze gemeente;
 • Cultuur mee kan helpen om maatschappelijke kwesties en problemen het hoofd te bieden;
 • Het belangrijk is dat kunst en cultuur bereikbaar, laagdrempelig en inclusief zijn; iedereen moet kunnen meedoen;

Verzoekt het college;

 • Bij de uitwerking van het gekozen scenario als uitkomst van de ‘Business Case Cultuurhuis’ belangrijke stakeholders m.b.t. kunst en cultuur actief te betrekken, met als doel om het aanbod van kunst en cultuur in Woudenberg waar mogelijk te verrijken;
 • Als belangrijke stakeholders in ieder geval te betrekken:
  • Huidige gebruikers Cultuurhuis
  • Kunst- en cultuur verenigingen
  • Kunst- en cultuur beoefenaars
  • (Informatie van) Regionaal Bureau Toerisme
 • In de uitwerking ook activiteiten buiten het Cultuurhuis een plek te geven;
 • De belangrijkste uitkomsten van deze verkenning terug te koppelen aan de Raad.

Woudenberg, 29 juni 2023
Björn de Jong, fractielid GemeenteBelangen Woudenberg