Berichten

Vliegroute boven Woudenberg?

Column van Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vierde (aan)vliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over Gelderland en Utrecht richting Schiphol aan gaan wijzen.

Het ministerie meent dat vanwege het drukke luchtruim boven Nederland het nodig is om een nieuwe indeling te maken. De oefengebieden voor Defensie worden gecentreerd in het Noorden, en het idee is om passagiers en vrachtvliegtuigen minder om te laten vliegen. Dat zou de uitstoot van schadelijke stoffen moeten verminderen en brandstof moeten besparen.

Over de exacte vliegroute blijft het ministerie nog vaag. De verwachting is dat in 2025/2026 de nieuwe route gepubliceerd zal worden.

Er is een actiegroep die een kaartje heeft gemaakt van een mogelijke route. Zij gaan uit van een denkbeeldig punt in de lucht ergens rond Rhenen of Scherpenzeel, om vervolgens over de Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg via Zeist, of Bilthoven, naar Schiphol te vliegen. Of het klopt om een rechte liniaal over de plattegrond van Nederland als uitgangspunt te nemen is nog maar de vraag, want er zijn ook speculaties over een knik in de vliegroute.

Het zou dus kunnen dat er een “snelweg”  boven de provincie Utrecht komt, waar naar verwachting 120 vliegtuigen per dag over komen vliegen. Elke 7-8 minuten een vliegtuig. De vlieghoogte zal circa 2100-2300 meter bedragen.

Bewoners op en naast de vliegroute zullen last krijgen van deze extra vliegtuigen. Aan ieder naderingspunt is een ovaalvormig wachtgebied verbonden. Hier zal rondjes worden gevlogen als Schiphol te druk is,  of als er problemen zijn.

We lopen het risico dat we méér hinder krijgen, qua geluid en qua uitstoot van kankerverwekkende stoffen, CO2, stikstofverbindingen en andere broeikasgassen. Ook voor de kwetsbare natuur in onze omgeving, waar de vliegtuigen over zullen vliegen, is dit schadelijk.

Het is de bedoeling dat het ontwerp van de vliegroute dit jaar start. Er gaat nog beperkte participatie in deelprojecten plaatsvinden.. Onduidelijk is,  waar het stijgende verkeer gaat vliegen. Ook hier wil men gaan werken met vaste routes.

Er zijn al een aantal actiegroepen opgericht die druk doende zijn om dit onder de aandacht te brengen.

 Volgens RTV-Utrecht is de provincie Utrecht fel tegen de vierde aanvliegroute. In maart 2021 diende de provincie samen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Ronde Venen, Eemnes, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden en Woudenberg een zienswijze in. Daarbij pleiten ze voor een vlieghoogte van 3000 meter, en het in acht nemen van kwetsbare natuurgebieden.

Zie voor meer informatie onder andere de website van RTV Utrecht: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3544204/ruim-14000-handtekeningen-ingezameld-tegen-vliegroute-over-provincie

Als GBW blijven wij alert op de ontwikkelingen.  We houden Woudenberg op de “ hoogte” .

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Wat goed is, is goed!

Column van Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

De jaarwisseling in Woudenberg is gelukkig goed verlopen. Blij met de inzet van alle betrokkenen om dit te bereiken! Ik durf de conclusie wel aan dat vooral het tentfeest ervoor heeft gezorgd dat oud en nieuw niet uit de hand gelopen is. Hulde!

2022 is voor GBW een bewogen jaar geweest. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen was niet zoals we gehoopt hadden. Dit heeft ertoe geleid dat we in de oppositie zijn terecht gekomen.

We zijn na de verkiezingen gestart met, op mijzelf na, een nieuwe fractie (Jaap Westenberg, Sylvia den Herder en Björn de Jong). Allemaal vol ambitie en energie.

Toch was het best even wennen! Nieuwe fractieleden en een andere (oppositie)rol dan ik gewend was de afgelopen 4 jaar.

Het is fijn om de nieuwe fractieleden op weg te mogen helpen in alle vergaderregels en gewoontes die er zijn. Dat zijn er niet weinig en is best lastig. Een paar voorbeelden; een interruptie mag alleen een korte vraag zijn en geen opmerking. Altijd spreken via de voorzitter en niet onderling in gesprek gaan. Tijdens de vergadering mag je geen technische vragen stellen, want deze moeten eerder schriftelijk ingediend worden.

Door deze regels komt het in de raad vaak niet tot een echt debat. Het is alleen een uitwisseling van standpunten. Je moet dus echt goed je best doen om anderen van je standpunt te overtuigen.

De samenwerking met de andere fracties in de raad gaat gelukkig goed. Ook bij andere fracties zijn enkele nieuwe gezichten. Er ontstaan alweer samenwerkingsverbanden op onderdelen, zowel met de andere oppositiepartijen, maar ook met coalitiepartijen. Het motto voor GBW is “wat goed is, is goed”.

Tijdens onze laatste heisessie in december met de fractie hebben we afspraken gemaakt over de doelen die we gesteld hebben tot het zomerreces. We zoeken daarbij naar onderscheiding. We willen ons niet laten leiden door de agenda van het college, maar we komen zelf met “initiatiefvoorstellen” die dan op de agenda geplaatst moeten worden.

Ons eerste initiatiefvoorstel, in februari, zal gaan over uitbreiding van het gemeentelijke vlaggenprotocol. Wij willen o.a. dat de Woudenbergse vlag voor het gemeentehuis wordt gehesen, maar ook de Veteranenvlag op Veteranendag. We gaan het zien of we hiervoor voldoende steun krijgen.

Ik heb net mijn agenda voor 2023 weer gevuld met de nu bekende vergaderdata. Dat zijn er tot nu toe 70. We gaan ons dus niet vervelen. Ik krijg er nog steeds energie van en dat houdt een mens jong.

Afsluitend wens ik iedereen nog het allerbeste voor 2023. Maak er een mooi jaar van.

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg.

(de hele column van Peter is ook te lezen op de website van Let Op Woudenberg.