Wim Merkens stelt zich voor. De nummer 4 van Lijst 1.

Hallo,

Veel Woudenbergers zullen mij kennen.  Ik ben Wim Merkens, geboren en getogen aan de Zeisterweg. Vanwege studie en werk ben ik bijna 20 jaar weg geweest uit Woudenberg, maar inmiddels ben ik alweer ruim 20 jaar terug in Woudenberg.  Ik heb jarenlang als financieel interim-manager gewerkt, maar gelukkig kan ik het nu iets rustiger aan doen als financieel adviseur met mijn eigen bedrijf. Ik ben ook eigenaar van de manege aan de Meent aan de achterkant van de boerderij aan de Zeisterweg, mijn geboortegrond.

Als boerenzoon voel ik me verbonden met het buitengebied. Aan de ene kant omdat ik vind dat we het prachtige landschap moeten behouden en waar nodig mooier moeten maken. Aan de andere kant bestaat het buitengebied bij de gratie van een ondernemende agrarische sector die in deze tijd ook de ruimte nodig heeft om fors uit te breiden of te vernieuwen door verduurzaming van de landbouw. Maar dat geeft wel eens spanning.

Zo hebben wij ons als Gemeentebelangen verzet tegen de vestiging van een biologische varkensstal aan de grens van de bebouwde kom. Wij zijn voorstander van dat soort bedrijven, maar als we als gemeenteraad moeten kiezen waar het wel of niet kan, dan zijn we in zo’n geval ook duidelijk. Dit kan niet op die plaats. En ik denk dat wij als Gemeentebelangen het grote voordeel hebben dat we niet gebonden zijn aan standpunten van landelijke partijen, zoals onze concullega’s in de gemeenteraad, die nogal eens kiezen voor de partijlijn die landelijk of provinciaal is uitgezet.

In de afgelopen jaren hebben we in de Gemeenteraad veel bereikt, maar er zijn nog de nodige uitdagingen voor de komende jaren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de steeds drukker wordende wegen in en om het dorp.  Wij willen inzetten op een veilige fietsroute aan de noordkant van Woudenberg, want daar wordt de Geerensteinselaan zo langzamerhand voor de jeugd een gevaarlijke oversteekplaats.

Een ander speerpunt is betaalbare en kwalitatieve woningbouw. Voor eigen woningbezitters is de woningdruk vanuit de randstad mooi voor de waarde van hun huis, maar de keerzijde is er ook. En omdat we in de afgelopen jaren gelukkig weer wat financiële buffers hebben opgebouwd vind ik dat we die ook moeten inzetten voor woningbouw door bijvoorbeeld grondprijzen voor sociale woningbouw niet onnodig hoog te houden.

Woudenberg …dat zijn wij.

Met vriendelijke groet,
Wim Merkens


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7