Wil GBW nu wel of geen winkelopening op zondag in Woudenberg?

Dat is misschien wel de belangrijkste vraag voor veel Woudenbergers nu het nieuwe coalitieakkoord STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN besproken is in de raadsvergadering van 31 mei jl. Het is ook een goede vraag, waar een wat ingewikkelder antwoord bij hoort.

Voor de verkiezingen van 21 maart 2018 heeft GBW steeds aangegeven dat de winkels op zondag in Woudenberg open zouden moeten kunnen. Geen dwang dat de winkels open moeten, maar wel die mogelijkheid creëren voor winkels die wel open willen. Die mening is bij GBW niet veranderd. Wij vonden, en vinden dat dat nog steeds moet kunnen. Echter wij hebben het niet alleen voor het zeggen in Woudenberg.

Als je het goed bekijkt zijn er 3 politieke partijen in Woudenberg die voor opening zijn van de winkels op zondag: GBW, VVD en PvdA/GL en tevens zijn er ook 3 partijen tegen: SGP, CDA en CU

Na de verkiezingen mocht GBW aan de slag om een nieuw college te vormen, en daarvoor zijn meerdere partijen nodig. We moeten op 8 zetels uitkomen om een meerderheid te creëren. Om een goed programma te kunnen maken hebben we partner gezocht waarmee dat, in onze ogen goed zou kunnen lukken. Nadat het CDA had afgehaakt, zijn we aan de slag gegaan met CU en de VVD.

We wisten vooraf dat winkelopenstelling op zondag met de CU als coalitiepartner lastig zou worden. We denken daar nou eenmaal verschillend over. Maar zo was onze redenering, de zondagsopenstelling is absoluut niet het enige, en ook niet het belangrijkste punt van alle uitdagingen die we voor ons hebben liggen. Daar komt bij dat de PvdA (ook voorstander van opening op zondag) op de achtergrond bezig was met een mogelijke coalitievorming met CDA en SGP mocht onze onderhandeling met CU en VVD mislukken. Met die flirt naar SGP en CDA heeft de PvdA ook direct de zondagsopenstelling weggegeven. De SGP is nou eenmaal de scherpste tegenstander van de zondagsopenstelling van onze winkels. Die combinatie zou dus ook geen winkelopenstelling op zondag tot gevolg hebben.

Net als met vele andere (speer)punten geldt, je moet er in onderhandelingen samen uitkomen. En wel op alle punten die je in een coalitieakkoord wilt opnemen. Is de zondagsopenstelling dan helemaal van de baan? Nee zeker niet. We gaan er wel aandacht aan besteden in de komende periode, maar dan in de vorm van een goed georganiseerd onderzoek waarbij we alle inwoners en alle winkeliers gaan betrekken.

Iedereen mag zijn mening geven, graag zelfs. Dit onderzoek zal dan als input gebruikt gaan worden bij de volgende verkiezingscampagne voor de gemeenteraad. Dat duurt nog vier jaar zal gezegd worden, en dat klopt. Dat duurt inderdaad nog vier jaar, maar tegen die tijd ligt er wel een gedegen onderzoek met heldere en duidelijke conclusies waar alle politieke partijen hun argumenten uit zullen halen.

Er dus zal er in 2022 een nieuwe discussie gaan plaatsvinden, en zo hoort het ook in een democratie. En ook dan is de uitkomst niet te voorspellen. En tot die tijd, doe ik gewoon mijn boodschappen bij Woudenbergse winkels, op zaterdag of doordeweeks.

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg