Wandelen met GBW door het dorp

Uit: de Woudenberger van 12-10-2021

Zaterdag 9 oktober was de eerste (van twee) wandelingen van GBW door het dorp van Woudenberg. GBW wilde zo tijdens het wandelen bruikbare tips en input ophalen bij de inwoners die zij mee kunnen in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Die tips en input haalden de GBW’ers zaterdag zeker op. Echter meer bij de inwoners die met het mooie weer rondom huis op de route bezig waren dan bij de medewandelaars, waarvan de opkomst wat tegen viel. Vanuit GBW liepen Irene Houtsma, Peter van Schaik en Wim Merkens mee. 

De route ging langs allerlei onderwerpen die binnen de gemeenteraad aan de orde zijn gekomen en soms tot debatten hebben geleid. Als verslaggever van de Woudenberger vond ik het leuk om mee te wandelen en in de praktijk te zien waar in de raadzaal over wordt gediscussieerd. 

De wandeling startte bij het Poortplein. Het plein dat het dorpshart had moeten worden van Woudenberg. Meerdere winkelpanden staan al lang leeg. De gemeente is een voorstander van dag-horeca op het plein, maar daar is geen interesse voor. Als tip werd genoemd om de leegstaande winkelpanden om te bouwen tot woningen. 

Wandelend naar parkeerterrein Kostverloren werd stil gestaan bij het al heel lang leegstaande pand hoek Dorpsstraat en Kostverloren van projectontwikkelaar Bert van Manen. Deze ontwikkelaar heeft wel plannen, maar is in discussie met de gemeente over een parkeervoorziening. Wim Merkens vertelde dat voor dit probleem een oplossing komt in de retailvisie.

De heer de Jong, nu nog woonachtig in de prins Clausstraat, liep enige tijd mee. Hij vindt dat de gemeente geen goede wegbewijzering heeft voor bezoekers die lang willen parkeren. Hij heeft hier al meerdere keren met de gemeente over gesproken. Ook heeft hij moeite met de plaats waar borden worden neergezet. “Als je terwijl je de straat al inrijdt pas een bord ziet dat deze straat doodlopend is, dan is het te laat voor je. Ik ben blij dat de gemeente nu al eerder, voordat je af kunt slaan naar de Prins Clausstraat, een verkeersbord heeft geplaatst. ”Zijn tip is om de communicatie via verkeersborden duidelijker te regelen.

Discussie was er onder de wandelaars of je als gemeente woningbouw boven de nieuwe AH- supermarkt op Kostverloren kan verplichten. Hoewel er veel behoefte is aan woningen, zeker midden  in het dorp, vonden de wandelaars dit te ver gaan.

Even verder op hadden de GBW-leden een positief gesprek met Egbert Bos, die de dichtstbijzijnde buurman is van het nieuw te bouwen appartementencomplex aan het Koningin Julianaplein. Hij is tevreden over hoe de bouw loopt en heeft goede contacten met de projectontwikkelaar Bert van Maanen. ,,De buurt had volgens hem al veel eerder toen de eerste plannen bekend gemaakt werden in 2014 tegengas moeten geven. Verder vind ik dat de mensen te veel klagen.” 

Hij stelde wel dat Bert van Maanen niet anders is dan andere projectontwikkelaars. “Ze gaan allemaal tot het randje en kijken wat er mogelijk is.” Bert van Maanen luisterde volgens hem wel goed naar zijn wensen. “Toen ik zei dat ik zijn buurman ben en een hekel heb aan ramen aan de zijde van mijn tuin, was zijn antwoord dat dit in zijn hoofd zat. ”Ook noemde Egbert Bos de prachtige speeltuin achter zijn huis, die ieder jaar een nieuwe groep jongeren aantrekt. “Zodra ik wat hoor ga ik even kijken, erbij zitten en spreek ik de jongeren aan.” Hij is het niet eens met een tip van een andere omwonende om de speelplaats beter te verlichten om problemen te voorkomen. Hij vraagt zich af of de ouders weten waar hun kinderen rondlopen en wat ze doen. Zijn tip is om meer verantwoordelijkheid te vragen van de ouders. 

De wandelaars vinden dat bij de Nijverheidsweg, hoek Lupinestraat op een mooie manier het bedrijfspand van aannemer Lambalgen verbouwd is tot negen appartementen. De huurappartementen worden vooral door jongeren en gescheiden mensen gehuurd. De heer Lambalgen woont naast het oude bedrijfspand. Zijn bedrijf is verhuisd om de nieuwbouwwijk mogelijk te maken. Hoewel hij in de oude situatie mooier woonde en uit keek op een weilandje, vindt hij dat het een mooie wijk is geworden. Hij heeft echter één probleem en dat is het lawaai van de warmtepompen die ’s avonds en ’s nachts hard beginnen te loeien. Zijn input is dat de gemeente hiernaar zou moeten kijken.

Verder wandelend is iedereen enthousiast over de ruim opgezette wijk Groenewoude. Achter de Wartburgschool is de volgende stopplaats bij de nieuw te bouwen kerk. Aan omwonenden vroeg Peter van Schaik of zij wisten wat hier kwam. Zij hadden geen idee. Een tip is om hier meer over te communiceren met de buurt. Onder de kerk komen faciliteiten voor huisartsen en fysiotherapie. Irene Houtsma geeft aan dat bij alle plannen de gemeente rekening moet houden met uitbreiding van de gezondheidszorg, omdat Woudenberg veel meer inwoners krijgt.

Op de Zegheweg moet een vrouw met haar moeder in rolstoel de straat op, omdat op het voetpad allemaal paaltjes staan waardoor het voetpad te smal is voor invaliden in rolstoel. Haar tip is om het voetpad toegankelijk te maken voor invaliden. Een ander bijzonder punt is de boom midden op het fietspad dat uitkomt op de Zegheweg. Irene Houtsma vindt het authentiek. Nieuwe bewoners geven wel aan dat ze hopen dat ze in donker niet tegen de boom aanrijden. De wandeling voert verder langs de Zegheweg 8A en de Nico Bergsteijnweg, waar elders in deze krant artikelen over staan.

Tot slot kwam medewandelaar Hans Broekhuizen met een paar tips. Hij woont sinds een jaar in Woudenberg aan het Schanspark. Hij heeft als tip aan de gemeente om nieuwe inwoners welkom te heten. ,,In andere gemeenten krijg je een welkomstpakket en informatie over welke verenigingen er zijn. Dat heb ik hier niet gehad.” Wim Merkens laat weten dat dit voor corona wel gebeurde met een avond in het Cultuurhuis. Een tweede tip is om op het Schanspark, waar veel kinderen uit de buurt spelen, speeltoestellen neer te zetten.

Verder geeft hij aan dat Woudenbergers die klachten hebben over de WOZ-waarde ontmoedigd worden door onvoldoende bereikbaarheid. Zij worden doorverwezen naar het loket in Veenendaal, dat alleen geopend is in de ochtend, waar de taxateur ook dan vaak niet aanwezig is.

De tweede wandeling is op woensdag 13 oktober, start 13.00 uur op het Poortplein.