Van netwerkregeling naar centrumregeling voor inrichting van de (afval)waterketen

Sinds 2012 worden de gemeentelijke taken op het gebied van meten en monitoren in de afvalwaterketen en het grondwater gezamenlijk uitgevoerd met 19 andere gemeenten binnen het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe. De medewerkers belast met de uitvoering van deze taken zijn ondergebracht bij Waterschap Vallei en Veluwe en de afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Na 8 jaar blijkt dat de samenwerking een groot succes is, iedereen de meerwaarde ervan ziet maar dat ze tegen de grenzen van de  netwerksamenwerking is aangelopen. De aansturing is te diffuus, de medewerkers horen nergens bij en hebben  geen ontwikkelmogelijkheden.

Dit was de aanleiding voor een heroriëntatie van de werkzaamheden en de  organisatiestructuur. Het belangrijkste advies is om de bestaande netwerkorganisatie om te buigen naar een  centrumorganisatie. De voorliggende regeling gaat om een gemeenschappelijke Centrumregeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders van Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Ermelo, Harderwijk, Leusden, Nijkerk, Putten, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. De vraag aan de Raad is of zij als Gemeente aan wil sluiten bij deze  centrumregeling. 

Irene Houtsma krijgt namens GBW het woord en geeft aan blij te zijn dat het voortel naar aanleiding van de raadscommissie op onderdelen is aangepast. Zij kan het daarom ook kort houden en akkoord gaan met het  voorstel. Hiermee geven de gemeenten vorm aan de regionale samenwerking voor het efficiënt en doelmatig  inrichten van de (afval)waterketen conform de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk.