Uitkomst jongeren enquête Wonen: kleine woningen voor jongeren nodig.

De GBW fractieleden Irene Houtsma en Peter van Schaik hebben op donderdag 20 december het eindverslag overhandigd aan de burgemeester mevrouw Cnossen met de uitkomst van de jongeren enquête Wonen.

Waarom deze enquête uitgevoerd?

Na het Woonbehoefte onderzoek hadden wij als GBW-fractie behoefte aan meer detailinformatie m.b.t. de huisvesting van de jongeren in Woudenberg. We hebben het woonbehoefteonderzoek met onze leden besproken en wij herkenden de jongeren er onvoldoende in. Ook tijdens de openbare informatieavond m.b.t. de concept Woonvisie waren slechts enkele jongeren aanwezig. Om deze redenen hebben wij een enquête uitgeschreven. Deze informatie willen we gebruiken bij de bespreking van de Woonvisie.

We hebben de jongeren daar opgezocht waar ze vaak verblijven: op de sociale media.  Ook hebben we de jongerenwerker ingeschakeld om zijn doelgroep te informeren. Dit heeft geleid tot een aantal deelnemers aan de enquête van 190. Met dit aantal zijn we erg blij. Door dit hoge aantal deelnemers (voor de leeftijdscategorie van 18-29) kunnen we spreken van een representatieve uitkomst. De uitkomst van het onderzoek is : Kleine woningen voor jongeren nodig.

De uitkomsten per leeftijdscategorie wijken af. De jongste groep (18-23) heeft dringend behoefte aan sociale huurwoningen, de groep 24-29 heeft behoefte aan goedkope koopwoningen. Kleine woningen met 1 á 2 slaapkamers voldoen aan de behoefte. Het huidige aanbod in de huur en koop is net te duur. Bijna 50% van de jongeren geeft aan binnen 1 jaar een woning te willen! Zorgwekkend is dat 38% van de jongeren niet ingeschreven staan bij Woningnet.

We hebben aanbevelingen opgenomen voor het college ( o.a. Startersleningen).

We hebben de burgemeester vanmorgen gevraagd of het college ons, na bestudering van de uitkomsten, wil laten weten, wat we van het college kunnen verwachten m.b.t. de gedane aanbevelingen en of het in te passen is in de Woonvisie.

We stellen vandaag de uitkomsten van de enquête ook ter beschikking aan Vallei Wonen. Zij spelen ook een grote rol binnen dit probleem.

Het is goed voor de discussie over de Woonvisie om een goed beeld te hebben van de woonwensen van jongeren.

Bekijk de detailinformatie m.b.t. de uitkomsten van de enquête hieronder of download het verslag van de resultaten van het onderzoek hier als .pdf

Verslag GBW Jongerenenquête Wonen def