Supersnel mobiel internet via 5G in Woudenberg?

De informatie-avond wordt ivm het Corona-virus uitgesteld.

In 2020 gaat het 5G-netwerk uitgerold worden. Ook in Woudenberg. De 5G techniek zorgt voor een supersnelle internetverbinding voor mobiele telefoons.

Momenteel heeft Woudenberg 5 antennes die voor de mobiele dekking zorgen. 5G heeft een hogere antenne-dichtheid nodig. Hiervoor zijn er meer, maar kleinere, antennes nodig. Deze kunnen geplaatst worden op lantarenpalen, bushokjes en gebouwen.
Gemeenten, en dus ook gemeente Woudenberg, hebben een ‘antenneplicht’, ofwel: gemeenten zijn verplicht mee te werken aan de uitrol van 5G, en dus ook aan het plaatsen van meer antennes.

Wat heeft dit voor gevolgen voor de inwoners Woudenberg? Zijn er gezondheidsproblemen te verwachten? En hoe zit het met evt. bezwaarprocedures?  Veel vragen waar de gemeente en ook wij als GemeenteBelangen Woudenberg geen antwoord op hebben.

Daarom organiseren wij op een nog nader te bepalen moment een informatie-avond over de uitrol van 5G. Hiervoor hebben we de volgende organisaties uitgenodigd.

Het Antennebureau;
Als informatiebureau van de Rijksoverheid geven zij tijdens een voorlichting feitelijke informatie over antennes, dus ook 5G. Zij vertellen over de thema’s techniek, gezondheid en wet- en regelgeving en voor en-nadelen. Ook beantwoorden zij vragen van aanwezigen.

Stichting EHS;
De stichting Elektro Hypersensitiviteit (EHS) fungeert als een onafhankelijk centrum op het gebied van elektrogevoeligheid. De stichting wordt gerund door een bestuur en vrijwilligers, meest zelf elektrogevoelig. Zij komen op voor mensen die ziek worden van mobiele telefoontjes en straling van zendmasten. Zij staan kritisch tegenover de invoering van 5G.

Monet;
is een vereniging die namens de netwerkoperators de plaatsing van antennes afstemt met overheden en gemeenten. Daarnaast geven zij ook voorlichting over dit onderwerp. Zij geven b.v. aan dat er maar 10% meer antennes nodig zijn dan nu.

GGD Leefomgeving:
de GGD kan informatie verstrekken wat de komst van 5G voor gezondheidseffecten kan hebben (toename radiofrequente straling). In hoeverre wordt er voldaan aan internationale blootstellingslimieten?