Statement coalitiepartijen GBW, CU en VVD: geen onderzoek naar zondagsopenstelling in 2021

De coalitiepartijen GBW, CU en VVD hebben besloten om af te zien van een onderzoek naar de zondag openstelling van winkels in Woudenberg dat we in deze raadsperiode zouden laten uitvoeren. Het onderzoek moest uitwijzen in hoeverre de wens, nut en noodzaak leeft bij Woudenbergse inwoners, ondernemers en andere betrokkenen naar winkelopenstelling op zondag in Woudenberg. 

Als coalitiepartijen vinden wij het niet goed uit te leggen aan de Woudenbergers om de gemeentelijke financiën op dit moment te belasten met de kosten voor een dergelijk onderzoek. Inwoners, verenigingen en stichtingen krijgen bij de lopende bezuinigingen al te maken met bezuinigingen, hogere kosten of minder voorzieningen. Uiteraard zouden de kosten voor een onderzoek weliswaar incidenteel van aard zijn, maar toch is het voor ons op dit moment niet uit te leggen aan de Woudenbergers.

De kosten van een representatief onderzoek, via een onafhankelijk onderzoeksbureau zouden ongeveer € 9.000 euro bedragen;

Daarbij komen nog de kosten van de externe krachten die de Gemeente Woudenberg moet inhuren om het proces te begeleiden. De ambtelijke druk laat het niet toe dit met de bestaande bezetting te doen; 

Er is nagedacht over een goedkoper en alleen online-onderzoek. Kosten hiervan ca. € 4.000. Echter, zo hebben wij van het onderzoeksbureau meegekregen, een onlineonderzoek met een open link wordt niet gezien als representatief en manipulatie van de resultaten is niet uitgesloten. Dit goedkopere onderzoek wordt derhalve ook ontraden door deze onderzoeks-deskundigen;

De coalitiepartijen stellen zich op het standpunt dat het aan de nieuw te vormen coalitie is om afspraken te maken over een mogelijke zondagsopenstelling.

 

Namens de coalitie

Peter van Schaik, fractievoorzitter GBW
Elli van Oosterom, fractievoorzitter CU
Jhony Stalman, fractievoorzitter VVD