Raadsleden en portefeuilleverdeling Gemeentebelangen Woudenberg – Raadsperiode 2018-2022

In de raadsperiode 2018 – 2022 heeft de fractie van GBW 5 leden. Marco van de Hoef is net als de laatste twee periodes fractievoorzitter van GBW. De fractie kent verder een mooie verdeling tussen ervaring en nieuwe energie. Naast Marco is ook Wim Merkens een politicus met ervaring.

De vorige twee periodes zat Wim ook in de GBW fractie. Nieuw in de fractie zijn Irene Houtsma, Arno Vink en Peter van Schaik. Irene heeft naast haar inhoudelijke portefeuille ook de rol van vice fractievoorzitter. Uiteraard zijn alle leden van de GBW fractie bereikbaar voor vragen, opmerkingen , ideeën en verdere feedback vanuit de Woudenbergse bevolking.

Onderstaand vind je een overzicht van de portefeuilleverdeling in deze raadsperiode. Heeft u een vraag, of wilt u zaken overleggen? Neem dan gerust contact op met één van onderstaande raadsleden van GBW. We zijn er voor alle Woudenbergers, dus ook voor jou!

Marco van de hoef (Fractievoorzitter)
Bereikbaar op 06-29510982 of via m.vandehoef@woudenberg.nl

 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Burgerzaken en communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening en automatisering
 • Financiën
 • Begroting/kadernota
 • Algemene beschouwingen
 • Centrumplan – dorpsmarketier

Irene Houtsma (vice Fractievoorzitter)
Bereikbaar op 06-19645230 of via i.houtsma@woudenberg.nl

 • Jeugdbeleid en Jeugdzorg
 • Zorg, welzijn en Volksgezondheid
 • Participatiewet
 • WMO
 • Minimabeleid, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening
 • Inkomensvoorzieningen
 • Sociale werkvoorziening
 • Duurzaamheid en Milieu (samen met Peter van Schaik)
 • Coöperatie De Kleine Schans
 • Economische zaken betreffende de werkgelegenheid

Wim Merkens
Bereikbaar op 06-51559203 of via w.merkens@woudenberg.nl

 • Ruimtelijke ordening / Bestemmingsplannen
 • Omgevingswet
 • Financiën/begroting + economische zaken
 • Henschotermeer
 • Agrarische zaken en buitengebied
 • Projecten Groenewoud, Hoevelaar, Amalialaan en Nijverheidsweg (+ alle grex-en)
 • Bedrijventerrein

Arno Vink
Bereikbaar op 06-51256559 of via a.vink@woudenberg.nl

 • Sport en cultuur(huis)
 • Speelvoorzieningen
 • Recreatie en toerisme
 • Verenigen(beleid) en subsidies
 • Monumentenbeleid
 • Begraafplaats
 • Stichting ABC en Griftpark

 

Peter van Schaik
Bereikbaar op 06-40631139 of via p.vanschaik@woudenberg.nl

 • Duurzaamheid en milieu (samen met Irene Houtsma)
 • Rioleringen
 • Onderwijs en educatie
 • Woon en leefomgeving (back-up door Wim)
 • Groenvoorziening en openbare werken
 • Verkeer, verkeersveiligheid, vervoer en fietspaden
 • VRU