Peter van Schaik nieuw raadslid voor GBW

Het nieuwe college van B&W is geïnstalleerd en al weer volop aan het werk. Pieter de Kruif heeft zijn (tijdelijke) raadslidmaatschap weer ingeruild voor zijn functie als wethouder namens GBW.

Om de raadsfractie weer compleet te maken, was Bart Radstaake de eerstvolgende op de kieslijst om de plaats van Pieter de Kruif in te nemen. Bart heeft echter na bijna 8 jaar als raadslid, door privéomstandigheden, besloten om geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. Bart heeft zich in de gemeenteraad de afgelopen 8 jaar ontzettend hard ingezet voor GBW én daarmee voor alle Woudenbergers. We zijn Bart daar zeer erkentelijk voor, en uiteraard respecteren wij hierin zijn keuze.

Peter van Schaik, nieuw raadslid voor GBW.

Als volgende op de GBW kieslijst is Peter van Schaik bereid gevonden om zitting te nemen in de gemeenteraad namens GBW. Peter is in het verleden al politiek actief geweest. Het politieke werk is Peter dus niet vreemd. Vanaf september 2017 heeft Peter alle fractie-, commissie- en raadsvergaderingen bijgewoond. Door deze betrokkenheid is Peter al goed ingelezen en ingewerkt binnen de verschillende portefeuilles.

We hebben er alle vertrouwen in dat Peter het raadslidmaatschap op een uitstekende en betrokken wijze zal gaan invullen. Heeft u vragen aan Peter? Hij is per mail bereikbaar via p.vanschaik@woudenberg.nl

Ik wens Peter veel succes maar vooral heel veel plezier!

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter GBW