Persbericht Gemeente Woudenberg

Regeling 65+ vervalt

WOUDENBERG – Vanaf 1 januari 2015 is de regeling 65+ vervallen. De regeling was bedoeld voor Woudenbergers van 65 jaar of ouder. Zij ontvingen een vast bedrag voor bijvoorbeeld de kosten voor een boodschappendienst of andere kosten die samenhangen met het ouder worden. De gemeente informeert inwoners die eerder gebruik maakten van deze regeling hierover op korte termijn.

Met de invoering van de Participatiewet mag er niet meer automatisch bijstand versterkt worden aan sommige groepen mensen, zoals ouderen. Vanaf 1 januari 2015 bekijkt de gemeente voor iedere inwoner individueel voor welke regeling hij of zij in aanmerking komt.

Inwoners kunnen mogelijk nog wel een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere regeling die hen kan helpen om rond te komen. Voor meer informatie en vragen hierover is loket De kleine Schans van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur bereikbaar op het telefoonnummer 033-286 91 65. Meer informatie is ook te vinden op www.loketdekleineschans.nl.