Persbericht: GBW begint 2015 met de lancering van haar nieuwe website!

Op 1 januari 2015 is de nieuwe website van GBW online gegaan. Communicatie over Woudenberg, GBW en de gemeente, maar vooral communicatie met Woudenbergers wordt steeds belangrijker.

Interactiviteit en informatievoorziening zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe site, daarnaast is de volledige lay-out vernieuwd en gemoderniseerd. Het enige dat niet veranderd is is de URL. GemeenteBelangen Woudenberg is nog altijd te vinden op www.gbw-online.nl

De nieuwe website is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de PR en Communicatiecommissie van GBW. Deze (interne) commissie is enige maanden na de verkiezingen van maart 2014 aan de slag gegaan om de volledige communicatie van GBW, zowel extern als intern gericht verder te beteren. Diverse communicatie stromen richting verschillende doelgroepen is verder ontwikkeld.

Immers met inwoners van Woudenberg wordt op een andere manier gecommuniceerd dan met bedrijven of met de gemeentelijke organisatie.

Op de nieuwe site vindt u een scala aan algemene informatie over GBW en tevens informatie over de wethouder en de gemeenteraadsleden. Ook vind u informatie over het GBW bestuur. Nieuw aan deze site zijn de “kopjes” Nieuws en Blogs. Middels deze functies wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van politieke feiten en ontwikkelingen. Ook zal fractievoorzitter Marco van de Hoef u maandelijks via zijn blog op de hoogte houden en zijn mening geven over de politieke vergaderingen en beslissingen. Tevens zal Bart Radstaake regelmatig met zijn blog ‘Gemeentepraat’ zijn visie geven op de politieke actualiteiten.

Het spreekt voor zich dat de nieuwe site ook mogelijkheden geeft om reacties en meningen naar GBW te sturen. Alle reacties zullen uiteraard worden behandeld en krijgen de aandacht die ze verdienen. GBW is er ten slotte voor alle Woudenbergers. En de nieuwe website is daar een mooie nieuwe ondersteuning voor.