GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) is een onafhankelijke lokale politieke partij, die al sinds 1946 en daarmee 75 jaar onder deze naam bestaat. Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij. Daarom maken we altijd keuzes die het beste zijn voor Woudenberg en haar inwoners. Zonder daarbij landelijke belangen in het achterhoofd te hoeven houden.

We zetten ons altijd betrokken, open en herkenbaar in voor de gemeente Woudenberg, in de gemeenteraad en in het college van burgemeesters en wethouders. Binnen de partij heerst grote betrokkenheid bij wat er leeft in Woudenberg, is veel kennis van zaken en is een democratische en pragmatische instelling belangrijk. Binnen GBW werken mensen samen die landelijk op verschillende partijen stemmen. Wij zijn er voor alle Woudenbergers, wat je landelijk ook stemt.

We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Woudenberg zich kunnen herkennen in het beleid van de gemeente. Hiervoor moeten gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich open en aanspreekbaar opstellen. Ook vinden we dat de Woudenbergse bevolking op tijd betrokken moet worden bij de totstandkoming van beleid. Zeker nu de gemeente de komende jaren fors moet bezuinigen en er keuzes gemaakt moeten worden. Ons uitgangspunt hierbij is dat we in stand houden wat we samen hebben opgebouwd. Hiervoor vragen we advies binnen Woudenberg. Via social media, inloopavonden, wandelgesprekken en dialoogsessies met (maatschappelijke) organisaties en inwoners. “Woudenberg, dat zijn wij!” Samen met, voor en door de Woudenbergse inwoners maken we Woudenberg nog mooier en beter. Voor ons is het belangrijk dat iedereen meedoet en kansen volop benut kunnen worden. Ons uitgangspunt hierbij is dat we niet alles hoeven te hebben in Woudenberg. Maar wat we hebben, moet goed zijn.

★ Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet en kansen volop benut kunnen worden.

‘Lokaal doen wat lokaal kan’ is waar we voor staan en we zoveel mogelijk invulling aan geven. Gezien de landelijke ontwikkelingen wordt dit ook steeds belangrijker. Daarnaast vinden we het belangrijk om goed samen te werken met andere politieke partijen en organisaties. We respecteren de uitgangspunten van onze partners, mits ze niet discriminerend of kwetsend zijn voor bevolkingsgroepen of individuen uit onze samenleving. In dit programma benoemen we de uitgangspunten en doelstellingen van ons beleid voor de komende raadsperiode. Het programma is ook kort samengevat in speerpunten. Deze samenvatting is als bijlage bij dit programma opgenomen. Wij gaan ervoor onze doelstellingen volledig te laten terugkomen in de raad- en collegeprogramma’s.

Het verkiezingsprogramma is opgedeeld in zes programma’s. Deze zijn in lijn met de onderdelen van de Programmabegroting van de gemeente:
1. Samenleving
2. Werk, inkomen en zorg
3. Veiligheid
4. Leefomgeving
5. Ontwikkeling
6. Bestuur en dienstverlening