Partijprogramma 2018-2022

GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) is een onafhankelijke lokale politieke partij, die als sinds 1946 onder deze naam bestaat. GBW is niet gebonden aan een landelijke partij. Hierdoor kunnen we bij elke stellingname kijken wat het beste is voor Woudenberg, zonder daarbij landelijke partijprogramma’s in het achterhoofd te houden.

GBW zet zich altijd betrokken, open en herkenbaar in voor de gemeente Woudenberg, in de gemeenteraad en in de verschillende colleges van burgemeesters en wethouders. Binnen de partij heerst een grote betrokkenheid bij wat er leeft in Woudenberg, is veel kennis van zaken en is een democratische en praktische instelling belangrijk. Binnen GBW werken mensen samen die landelijk op verschillende partijen stemmen. Wij zijn er voor alle Woudenbergers, wat je landelijk ook stemt.

GBW vindt het belangrijk dat alle inwoners van Woudenberg zich kunnen herkennen in het beleid van de gemeente. Hiervoor moeten gemeentebestuurders met beide benen in de Woudenbergse samenleving staan en zich open en aanspreekbaar opstellen. Ook vinden we dat de Woudenbergse bevolking op tijd betrokken moet worden bij de totstandkoming van beleid. Hiervoor vraagt GBW om raad. Onder andere met behulp van social media, maar ook door middel van inloopavonden en dialoogsessies met maatschappelijke organisaties. “Woudenberg, dat zijn wij!” is de slogan voor deze periode. Samen met, voor en door de Woudenbergse inwoners maken we Woudenberg nog mooier en beter.

‘Lokaal doen wat lokaal kan’ is waar we voor staan en we zoveel mogelijk invulling aan geven. Daarnaast vinden we het belangrijk om goed samen te werken met andere politieke partijen en organisaties. We respecteren de uitgangspunten van onze partners, mits ze niet discriminerend of kwetsend voor bevolkingsgroepen of individuen uit onze samenleving.

In dit programma benoemen we de uitgangspunten en doelstellingen van ons beleid voor de komende raadsperiode. Het programma is ook kort samengevat in speerpunten. Deze samenvatting is als bijlage bij dit programma opgenomen.

Wij gaan ervoor onze doelstellingen volledig te laten terugkomen in de raad- en collegeprogramma’s.

Het verkiezingsprogramma is opgedeeld in zes programma’s:
1. Samenleving
2. Werk, inkomen en zorg
3. Veiligheid
4. Leefomgeving
5. Ontwikkeling
6. Bestuur en dienstverlening