Overschrijding voorziening Nijverheidsweg

Op de agenda van de raad van 22 april stond ook de 3e herziening van de grondexploitatie (GREX) van de Nijverheidsweg. Er is helaas sprake van een forse tegenvaller van €677.000 door onder andere onvoorziene saneringskosten van vervuilde grond. 

In het vertrouwelijke deel van de commissie van 6 april heeft GBW de nodige vragen gesteld aan het College. Woordvoerder Wim Merkens geeft aan: “Goed om te weten is dat er geen fouten zijn gemaakt die hadden kunnen worden voorkomen bij de ontwikkeling van de Nijverheidsweg.  Alle grondonderzoeken, zowel bij aankoop van de grond door de gemeente, als tijdens het bouwrijp maken zijn volgens de regels uitgevoerd”. Toch is enkele malen gebleken dat er meer verontreiniging in de grond zat dan volgens de rapporten te verwachten.  Wim Merkens vervolgd in zijn eerste termijn aan: “Voor de Nijverheidsweg zullen we moeten instemmen met een forse tegenvaller. We hebben daarvoor wel een wijk gecreëerd die gezien kan worden als het sluitstuk van het Groene Woud, een prachtige wijk in Woudenberg.  En last but not least, het geheel van deze wijk laat nog steeds een fors positief resultaat van ruim 1.7 miljoen zien. Dus ondanks deze laatste tegenvaller zijn er alleen maar pluspunten te benoemen in deze GREX.”

Wethouder de Kruif (GBW) legde na de eerste termijn uit wat het tijdspad is geweest en wanneer hij op de hoogte werd gesteld van de tegenvallers. Hij trok daarbij het ‘boetekleed’ aan en gaf aan dat hij wellicht iets eerder, eind februari i.p.v. de raadsinformatiebijeenkomst van maart, de raad had kunnen informeren. Om voortaan nog proactiever te handelen naast de vaste planning voor de Grexen en naast de kwartaalrapportages stelde hij voor voortaan bij toekomstige projecten, vooral bij inbreidingslocaties en bedrijventerreinen, ook de financiën per kwartaal te rapporteren, al was de afspraak nu eens per jaar. 

In het tweede spreektermijn gaven de partijen aan blij te zijn dat de wethouder zijn verantwoordelijkheid hierin neemt en verbeterpunten formuleert en aangeeft.  Het besluit op het raadsvoorstel werd unaniem genomen. En belangrijker nog, Woudenberg heeft er weer een prachtig stukje dorp bijgekregen waar velen met plezier kunnen en gaan wonen. Op schone grond! Voor GBW een groot goed.

Foto: www.nieuwbouwwoudenberg.nl/nijverheyd-fase2/