Notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’: niet dwingen, maar ontzorg de huurder!

Op dinsdagavond 10 december heeft GBW de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ aangeboden aan de heer Meulen, directeur-bestuurder van Vallei Wonen. Peter van Schaik, raadslid van GBW overhandigde tijdens een informatiebijeenkomst voor raadseleden de notitie.

Aanleiding voor de notitie waren de resultaten uit het door de gemeente geïnitieerde Woonbehoefte onderzoek 2018. De GBW-fractie is met name geschrokken van het hoge percentage scheefwoners binnen onze gemeente. Binnen onze gemeente woont maarliefst 38% ( = 388 woningen) scheef. Wat ook flink hoger is dan het landelijke gemiddelde van 25%.

De fractie van GBW heeft onderzocht hoe in het land bij diverse andere woningbouwcorporaties/stichtingen wordt omgegaan met het scheefwonen. Dit onderzoek is vastgelegd in de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’.

Deze notitie kan je hier lezen: Notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’.
Bijlage bij de notitie: Bijlage Bevorderen doorstroming.

Peter van Schaik (l) biedt de notitie ‘Doorstromen & Scheefwonen’ aan aan de directeur-bestuurder de heer Meulen van Vallei Wonen.