Nieuwsbrief GemeenteBelangen mei 2017

Bestuurssamenstelling

Wil Termaaten is na 9 jaar gestopt als bestuurslid van Gemeentebelangen Woudenberg. Wil blijft wel gewoon lid. Op de ledenvergadering van 22 maart 2017 heeft de voorzitter Annette van de Ham Wil bedankt haar jarenlange inzet vanaf 2008 als bestuurslid. Wil is kritisch meedenkend, en heeft een goed oog en oor in het dorp.

Laura van Lambalgen is in de ledenvergadering gekozen als nieuw bestuurslid. Laura wil als bestuurslid van GemeenteBelangen een steentje bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. Welkom en succes!

Er is nog een vacature in het bestuur. Dus wie het bestuur nog wil komen versterken kan zich aanmelden bij een van de bestuursleden. Uiteraard geldt voor (nog) niet leden van GBW dat u eerst lid moet worden van onze partij. Gelukkig is iedereen van harte welkom bij GBW, u bent dus van harte welkom bij de grootste politieke partij van Woudenberg.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het bestuur, fractie en wethouder zijn begonnen met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Vorig keer was er bij de gemeentelijke verkiezingen een goede opkomst van 73%, en dat heeft goed uitgepakt voor Gemeentebelangen. Toen kreeg Gemeentebelangen er onverwachts een extra zetel bij. Er is een draaiboek voor de verkiezingen opgesteld en conform dat draaiboek wordt het komende jaar gewerkt. Onder andere worden door de PR commissie doelgroepgerichte inloopavonden georganiseerd. Het doel van deze inloopavonden is aan de mensen te vragen wat zij belangrijk vinden. De avonden zullen laagdrempelig zijn, en iedereen is er welkom. Uitnodigingen voor deze inloopavonden zullen op papier en via onze website en social media worden verspreid. Deze inloopavonden zullen input opleveren voor ons verkiezingsprogramma. Het eerste concept van het verkiezingsprogramma is in september gereed. In het najaar stelt het bestuur een lijst met verkiesbare leden op. In het najaar wordt een ledenvergadering georganiseerd over het verkiezingsprogramma en wordt de kieslijst vastgesteld. Heeft u interesse in een rol in de actieve politiek in Woudenberg bij de leukste politieke partij? Meld u a.u.b. aan, u bent van harte welkom.

GemeenteBelangen en social media

Het afgelopen jaar krijgt GemeenteBelangen en de fractieleden van GemeenteBelangen flinke kritiek op social media, bijvoorbeeld bij de invoering van Diftar. GemeenteBelangen is een partij die zich op social media beweegt. Wij vinden het belangrijk om zichtbaar en benaderbaar te zijn. Andere Woudenbergse politieke partijen zijn hier bijna niet te vinden. In de fractie en in het bestuur is aan de orde gekomen hoe lang moet je blijven reageren op facebookberichten, aangezien discussies daar nog wel eens uit de hand lopen en erg negatief van toon worden. Positiviteit is te allen tijden het uitgangspunt van GBW. Positief en constructief. Als de toon al te negatief wordt zullen wij stoppen met reageren. Er komt een moment dat argumenten voldoende uitgewisseld zijn. De meerwaarde in de discussie is dan zoek waarop wij discussies niet verder zullen voeren.

Terugblik bijzondere projecten en lopende projecten van het afgelopen jaar

Diftar: het project gescheiden afvalinzameling voor huishoudens is ingevoerd. Sinds januari 2017 wordt gewerkt met de nieuwe gescheiden afvalinzameling en komen weinig knelpunten naar voren.

Versneld bouwen sociale huurwoningen: De raad heeft een besluit genomen om 20 sociale huurwoningen versneld te bouwen naar aanleiding van de huisvesting van statushouders. De nieuwe woningen zijn gepland in het Groene Woud en er is krediet vastgesteld voor de aankoop van bestaande woningen voor alleengaanden. Als er niet versneld wordt gebouwd dan komen de andere woningzoekenden in de knel. De nieuwe woningen zijn niet alleen bedoeld voor de vergunninghouders. De statushouders worden verspreid gehuisvest.

Huisvesting scholen. Het plan voor de huisvesting van de scholen is in 2014 vastgesteld. Het is nu volledig uitgevoerd en in Woudenberg zijn we van 7 naar 5 scholen gegaan. De verbouwingen zijn goed afgerond. Op de locatie van de Willem van Oranjeschool komen woningen. De naam van het project is Koningsplein ( http://www.koningspleinwoudenberg.nl) Op de Jan Ligthartschool komen 6 sociale huurwoningen en woningen voor Reijnaarde. Reijnaarde zit nu nog versnipperd gehuisvest in Woudenberg, en een groot aantal van deze mensen gaan samen wonen op de Jan Ligthart locatie. De locatie van Reijnaarde op het Slotlaantje verdwijnt dan.

Nieuw project `Postcode zonne-energie’: Bij voldoende belangstelling wordt het project Postcode Zonne-energie bij Wilbrink Vastgoed gerealiseerd. Het gaat om 1.000 zonnepanelen worden op het dak van het bedrijf Wilbrink Vastgoed. Je kan 1 paneel kopen/leasen voor 265 euro per stuk. Het voordeel is een lager energieverbruik en je betaalt geen energiebelasting. Je koopt/leased ze voor 15 jaar.

Henschotermeer. Het is nog niet bekend wie de nieuwe beheerder van het Henschotermeer wordt per 1-1-2018. De eigenaar is het landgoed Den Treek-Henschoten. De nieuwe beheerder moet een sluitend exploitatiemodel ontwikkelen. Voor GBW is en blijft het belangrijk dat het Henschotermeer openbaar toegankelijk is en blijft.

Voor Gemeentebelangen is belangrijk dat het recreatiegebied openbaar toegankelijk blijft ook op zondagen en dat het veilig is. De gemeente is straks financieel niet meer betrokken bij het beheer van het recreatiegebied. De gemeente is wel partij in de vergunningverlening voor activiteiten.

Centrumplan: De uitvoering van het centrumplan is in volle gang. Het deel van de Dorpsstraat is bijna geheel afgerond. De bedoeling is om het totale project voor Haantjesdag gerealiseerd te hebben. Het Poortplein zou in eerste instantie niet aangepakt worden. In de eerste financiële rapportage over het project zitten meevallers. Nu kan ook het Poortplein direct aangepakt worden.

Loket de Kleine Schans. Het Sociaal Team wordt in het loket de Kleine Schans geïntegreerd. In de nieuwe wet mag je geen mensen hiervoor inhuren van andere organisaties. Daarom wordt De Kleine Schans nu als coöperatie ingericht waarin gemeente samen met Ukée en Stichting MEE samenwerken. Ook andere organisaties kunnen lid worden van deze coöperatie. Als de coöperatie is ingericht zijn we de hiermee de eerste in Nederland.

Met vriendelijke groet,

Annette van der Ham, bestuursvoorzitter GBW

Marco van de Hoef, fractievoorzitter GBW