N224 nog steviger op de agenda bij provincie

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020

Michel Hardeman dient namens het CDA en de andere oppositiepartijen een motie in aangaande de N224. Onlangs is de gedeputeerde van de provincie met de omwonenden van de N224, de randweg die van Scherpenzeel naar Zeist loopt, in gesprek geweest over de verkeersintensiteit.

Het CDA verzoekt het college om een 0-meting te doen naar de verkeersintensiteit op de N224, de herkomst van verkeer en de fijnstof en geluidsbelasting om deze parameters in de toekomst te kunnen monitoren. Wethouder Vlam geeft aan dat de zorg wordt gedeeld door het college; “De leefbaarheid van de bewoners staat onder druk. De N224 blijft echter een provinciale weg, dus gaat de provincie hier ook over.”

Met steun van alle partijen en uiteindelijk ook het college, wordt de motie aangenomen en zal de wethouder deze problematiek nog steviger op de agenda zetten bij de provincie. Marco van de Hoef van Gemeentebelangen Woudenberg geeft aan blij te zijn met deze extra aandacht; “Dit is al jaren een bekend probleem is en we moeten gezamenlijk alle mogelijkheden aangrijpen om tot een oplossing te komen.”