Maximale geluidsnormen warmtepompen

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020

Het CDA en de VVD roepen het college op om maximale geluidsnormen op te nemen voor warmtepompen en bij nieuwbouw- en ombouwprojecten de geluidsproductie van warmtepompen mee te nemen in de besprekingen met projectontwikkelaars en bouwers.

Irene Houtsma van GBW geeft aan blij te zijn met de motie en de steun van het college. Ze hoopt daarbij ook dat de pers dit op zal pikken, zodat ook de consument deze problematiek bij bouwoverwegingen kan meenemen. “Er is immers aan beide zijden sprake van een informatie en zorgplicht”. De motie wordt aangenomen.