Leden van GemeenteBelangen Woudenberg stellen kieslijst en verkiezingsprogramma vast

De kieslijst en het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) werden vastgesteld tijdens de goedbezochte ledenvergadering van woensdag 22 november.

Woensdag 21 maart 2018 zijn er in het hele land weer gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen maanden heeft GBW hard gewerkt aan het samenstellen van een mooie kieslijst en een goed verkiezingsprogramma, waarbij Woudenberg centraal staat. Tijdens de goed bezochte ledenvergadering op woensdag 22 november in De Camp werd enthousiast zowel de kieslijst als het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Bekijk hier de kieslijst (website)
Download hier de kieslijst (pdf)

Bekende mensen en nieuwe gezichten

De kieslijst van GemeenteBelangen Woudenberg is een mooie lijst van Woudenbergers, waarin veel variatie te zien is. Het is een mix van frisse nieuwe kandidaten en met ervaring van zittende raadsleden, aangevoerd door lijsttrekker Pieter de Kruif. GBW is blij met Irene Houtsma op plek 3. De afgelopen jaren bestond de fractie van deze partij namelijk alleen uit betrokken en enthousiaste mannen. De lokaal erg actieve partij is blij dat hier nu een vrouw aan toegevoegd kan worden. Ook Arno Vink, Peter van Schaik en Karin Schipper zijn nieuwe kandidaten die hoog op de kieslijst prijken.

Woudenberg, dat zijn wij’

GemeenteBelangen Woudenberg vindt het belangrijk dat de kieslijst zoveel mogelijk een afspiegeling is van de Woudenbergse bevolking. Maar liefst 30 enthousiaste Woudenbergers zijn te vinden op de lijst van GBW. Een mooi gezelschap van mannen en vrouwen uit alle leeftijdscategorieën. De partij is trots op allemaal, maar een beetje extra op de lijstduwer. Met zijn 89 jaar is Arie Wolswinkel het oudste lid, zonder enthousiasme te verliezen.

In het GBW verkiezingsprogramma “Woudenberg, dat zijn wij” zijn de wensen van GemeenteBelangen Woudenberg voor de komende vier jaar en de jaren daarna uitgewerkt op papier. Onderwerpen en wensen die voor deze lokale partij belangrijk zijn, zijn de afgelopen jaren in gang gezet en soms zelfs al afgerond. Andere onderwerpen en wensen van GBW worden verder uitgewerkt of verbeterd. Ook staan er meerdere nieuwe onderwerpen en wensen in het programma. De georganiseerde inloop- en informatieavonden die GBW heeft gehouden de afgelopen maanden hebben hiervoor gezorgd. Wilt u het verkiezingsprogramma van GBW lezen? U vindt deze op de website www.gbw-online.nl. Wilt u een exemplaar op papier ontvangen, vul dan het contactformulier in op onze website of bel met Irene Houtsma op 06 – 19 64 52 30 en we zorgen dat u een exemplaar ontvangt.