Ladies-Evening GBW

Woensdagavond 31 oktober werd de eerste GBW ladies-evening gehouden. Irene vertelde over haar ervaringen als raadslid. Wat komt in de raad aan de orde, hoe werkt het in de fractie en wat doe je verder nog als raadslid.

Daarna werd verder gediscussieerd over een aantal onderwerpen. De hoofdlijn van de begroting werd besproken. Per jaar gaat er 35 miljoen in en uit. Maar de discussie kwam het meest op gang toen het ging over Wonen in Woudenberg, voor wie moeten we gaan bouwen, en wat voor woningen. Ook het onderwerp overlast door hangjongeren kwam aan bod, om wat voor overlast gaat het en op welke manier kan je daar wat aan doen. Verschillende ideeën kwamen naar voren.

Het was een nuttige, maar ook gezellige avond. Voor herhaling vatbaar!