Kredietvoorstel voor verkenningsfase Woudenberg Zuid-Oost

Het raadsvoorstel vraagt de raad in te stemmen om €115.000 krediet als dekking voor de verkenningsfase Woudenberg Zuid Oost te verstrekken. Waarbij het gevraagde krediet gedekt wordt uit de algemene reserve grondbedrijf, en daarmee dus niet direct ten laste komt van de begroting.

Fractievoorzitter Marco van de Hoef geeft aan in eerste termijn: “GBW is voorstander van de verdere groei van ons mooie dorp, ook nadat straks rond 2030 Hoevelaar klaar is. Het is dan ook logisch en verstandig nu al stappen te zetten in de prille voorbereidingen van die groei. Woudenberg Zuid-Oost is daarvoor als locatie op de kaart gezet, en dus is het nodig om verkennend onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid van deze locatie. En dan haalbaarheid in de meest brede zin van het woord. Dus lokaal haalbaar, regionaal haalbaar en provinciaal haalbaar. Alle stukjes van de mogelijke Woudenberg Zuid Oost puzzel moeten nog worden gelegd”.

Tijdens de bespreking in de raad ging het met name om het onderdeel van de verkenningen rondom mobiliteit. De verkeersveiligheid en een onderzoek naar de beste ontsluiting van het verkeer, om de druk op de N224 te verlichten.  Want één ding is duidelijk, voor de mogelijke nieuwe wijk van Woudenberg na 2030 moeten mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting gevonden gaan worden!

Het CDA en PVDA/GL wilde alleen maar een nieuwe rondweg als voorwaarde verbinden via een amendement. Maar de overige partijen vonden die voorbarige conclusie te ver gaan en wilde een breder onderzoek naar de verschillende mogelijkheden. Dit onderzoek was ook al in januari 2020 door een eerdere motie toegezegd. Notabene destijds op initiatief van het CDA en met steun van GBW. Buitengewoon vreemd dus dat het CDA afwijkt van de inhoud van hun eigen motie. GBW was als mede-indiener (samen met SGP, CU en VVD) consistenter, en hield vast aan de inhoud van die motie.

Kortom, er volgde een lange discussie met felle bewoordingen van het CDA. Als toehoorder van deze vergadering kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat de verkiezingsstrijd van het CDA begonnen is.  Wethouder Vlam (VVD) reageerde met de opmerking dat we uiteindelijk toch allemaal hetzelfde willen, en laten we niet stoeien over de woorden. Laten we het beste doen voor deze mogelijk toekomstige nieuwe wijk van ons mooie dorp. 

Marco van de Hoef zocht in tweede termijn heel duidelijk de verbinding en vroeg het CDA en PVDA/GL de armen ineen te slaan om een start van Woudenberg Zuid Oost unaniem mogelijk te maken. Helaas was zijn inspanning tevergeefs. CDA en PvdA/GL konden niet meer over de eigen schaduw heenstappen, en hielden de hakken helaas in het zand.

Uiteindelijk bleek bij de stemming dat het CDA en PVDA/GL zowel tegen het amendement van de SGP/ GBW/ CU/ VVD voor het onderzoek naar verkeersoplossing, als tegen het raadsvoorstel stemde. Met een uitslag van 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen is het kredietvoorstel wel aangenomen. GBW, SGP, CU en VVD willen verder na 2030, dat geldt dus niet voor CDA en PvdA/GL. “Een gemiste kans” aldus Marco van de Hoef.