Irene Houtsma stelt zich voor. De nummer 3 van Lijst 1.

Hallo,

Ik ben Irene Houtsma, getrouwd met Bas en moeder van vier jongens in de leeftijd van 13 tot en met 20. Ze wonen allemaal nog thuis. Ik kom uit West-Friesland en heb in Delft mijn man leren kennen. We hebben daar een aantal jaar gewoond en in 2000 zijn we in Woudenberg komen wonen. Bas en ik komen beiden uit een dorp en we zochten meer ruimte. We houden erg van buiten zijn, we hebben veel met de kinderen gefietst en tegenwoordig wandelen we veel en lopen hard met de hond.   

Ik werk met veel plezier als adviseur ruimtelijke ontwikkeling voornamelijk bij gemeenten, inmiddels 10 jaar als ZZP-er. De gemeentepolitiek interesseert me. Ik werk voor gemeenten en zie welke zaken een gemeente allemaal regelt. Ik vind het bijzonder dat wij hier meestal niets van merken. Dat is maar goed ook, want als je er wel wat van merkt gaat er meestal iets niet goed. Mijn eerste ambitie in de gemeentepolitiek is dan ook zorgen dat de gemeente Woudenberg de zaken goed op orde heeft.

Er is landelijk geen partij waar ik me helemaal thuis bij voel. Daarom is het heel mooi dat er in Woudenberg een brede partij is, die opkomt voor de zaken die ik belangrijk vind. Voor mij is dat als eerste zorgen dat Woudenberg, groen, schoon en heel blijft, zodat het er goed wonen is. Verder vind ik een groot verenigingsleven belangrijk en de organisatie van diverse activiteiten in het dorp. Het is fijn als er dichtbij wat te beleven is en er wat betreft vrijetijdsbesteding wat te kiezen valt.

Het laatste punt waarom ik in de politiek wil, heeft te maken met ouder worden. Mensen moeten langer thuis wonen en in de zorg wordt bezuinigd. Van iedereen wordt verwacht dat ze mantelzorgers worden en zo hun familie, buren en vrienden helpen. Maar ik vind dat daardoor schrijnende situaties ontstaan. Niet iedereen heeft familie en vrienden dichtbij en na ziekte kan een groot deel van het netwerk wegvallen.

De gemeente heeft een belangrijke rol gekregen om zaken op het gebied van zorg, ondersteuning goed te organiseren, inclusief het zorgen voor passende woningen. In een dorp als Woudenberg, waar sociale netwerken nog heel belangrijk zijn, is er ook een kans om dit voor veel mensen goed te organiseren. Ik weet dat de gemeente maar één van de spelers is, maar ik wil wel mijn steentje bijdragen om in de raad ervoor te zorgen dat de mogelijkheden die de gemeente heeft op dit vlak zo goed mogelijk worden ingezet.

Woudenberg …dat zijn wij.

Met vriendelijke groet,
Irene Houtsma


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7