Irene Houtsma als voorzitter van de Raadscommissievergadering

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020

Irene Houtsma wordt voorgedragen als 1 van de voorzitters van de Raadscommissievergadering. Dit wordt unaniem geaccepteerd door de Gemeenteraad en ook de burgemeester spreekt haar dank uit voor dit positieve initiatief vanuit GBW. Irene zal hierdoor gaan meedraaien in de poule van voorzitters van de Raadscommissievergaderingen.