Initiatiefvoorstel GBW afschaffing ambtsgebed aangenomen

Een inclusieve samenleving! Belangrijk punt voor GBW want GBW is er voor alle inwoners van Woudenberg, gelovig, niet gelovig of andersdenkend. Voor GBW droeg het ambtsgebed dat voorafgaan aan iedere raadsvergadering wordt uitgesproken niet bij aan een inclusieve samenleving. Het ambtsgebed is voor GBW een manier van openen waarbij onze raadsleden zich niet konden identificeren.

Daarom heeft GBW het initiatiefvoorstel ingediend om het ambtsgebed te vervangen voor een algemene openingstekst waarin iedereen zich vertegenwoordigd kan voelen. Na het indienen van dit voorstel is gebleken dat dit onderwerp enorm leeft binnen de gemeente Woudenberg. Heel begrijpelijk. Na de commissievergadering van 26 juni j.l. is GBW tot de conclusie gekomen dat het vervangen van het ambtsgebed voor een algemene openingstekst niet inclusief genoeg was.

Daarom heeft GBW tijdens de raadsvergadering een amendement ingediend om een moment van stilte toe te voegen aan de openingstekst. Een moment van stilte waar eenieder zijn of haar eigen invulling kan geven zoals een eigen gebed, een filosofisch overdenkingsmoment of simpelweg een eigen moment van bezinning.

Een aanpassing van ons eigen voorstel om zo mede tegemoet te komen aan de fracties die het liefst het gebed willen behouden voorafgaande aan de raadsvergaderingen. Deze handreiking van GBW naar de christelijke partijen werd echter niet aangepakt. De SGP-fractie heeft aangegeven dat een openingstekst op geen manier het ambtsgebed kan vervangen en heeft daarom voorgesteld om de voorstelde openingstekst dan in zijn geheel te schrappen. Na een hevige discussie, wat mooi is om te zien en maar weer aangeeft hoe fijn het is om in een democratie te leven, bleek dat dit amendement voor alle partijen als meest werkbare optie werd gezien. Dat betekent dat vanaf 31 oktober 2019 iedere raadsvergadering zal starten zonder een algemene openingstekst en zónder een
(ambts)gebed.

Gelijk dus maar starten met vergaderen en het bespreken van onderwerpen die er echt toe doen. Voor alle inwoners van Woudenberg, gelovig, niet-gelovig of andersdenkende.