In memoriam: Arie Wolswinkel

Met droefheid hebben bestuur en fractie van GemeenteBelangen Woudenberg kennis genomen van het overlijden van Arie Wolswinkel.

Arie was het oudste lid van onze politieke partij. GBW is Arie veel dank verschuldigd voor zijn decennia durende steun. Wij wensen (tante) Wijntje en alle familie alle kracht toe om dit verlies te dragen.

Namens GemeenteBelangen Woudenberg,

Ronald de Snoo (Bestuursvoorzitter)

Peter van Schaik (Fractievoorzitter)