Hoe staat het GBW in de discussie over het Hens? Deel 2

Op 14 maart heeft de (nieuwe) exploitant van het Henschotermeer aangegeven dat er entree geheven zal gaan worden bij het Hens tussen 31 maart en 1 oktober van maximaal €3,50 en dat er tevens verschillende abonnementsvormen zullen komen. Onbekend is nog of er -naast de toegangsprijs- ook parkeerkosten geheven gaan worden.

Er zal een vergunningsvrij hek komen van 1 meter hoog rondom het Henschotermeer.

Tevens heeft de exploitant aangegeven dat er een (vergunningsvrije) afrastering van 1 meter rondom het meer geplaatst zal gaan worden. Het is goed in onze optiek dat er nu in ieder geval duidelijkheid is over de twee zaken vanuit de exploitant.

Is €3,50 entreegeld niet veel?
De onderbouwing van de hoogte van de entree weten we nog niet, dit zal in het businessplan moeten staan. En ook of dit bedrag aan de gemaakte afspraken voldoet. Wat wel goed is om aan te geven dat in het ontwikkelkader is aangegeven dat entree alleen geheven kan worden aan badgasten van het Henschotermeer.

GBW vindt op voorhand het genoemde bedrag van maximaal €3,50 hoog omdat, uitgaande van ca. 300.000 bezoekers, er dan ca. 1 miljoen aan inkomsten per jaar zal zijn. Wij gaan ervan uit dat hiervoor ook geïnvesteerd gaat worden, maar zetten we deze inkomsten af tegen het aangegeven structurele tekort van ca. €114.000 per jaar is dit entreebedrag wat GBW betreft teveel.

En nu?
Aangezien de exploitant in het persbericht aangeeft dat de noodzakelijke entree maximaal €3,50 zal zijn en de exploitant er alles aan zal doen dit zo laag mogelijk te houden geeft hij wat GBW betreft daarmee impliciet aan dat er mogelijkheden zijn dat dit entreebedrag lager kan gaan worden.

Wat GBW betreft gaan de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en de provincie Utrecht zo snel mogelijk onderzoeken welke kansen en mogelijkheden er zijn om voldoende inkomsten te genereren om geen of aanzienlijk minder extra entree te hoeven heffen dan de aangekondigde maximale €3,50.

Welke mogelijkheden zijn er dan?
We hebben als GBW hiervoor eerder ideeën aangedragen en dit aan het college meegegeven om hierover met de exploitant de mogelijkheden te onderzoeken, denk daarbij aan:

  • Muziekfeesten in welke hoedanigheid dan ook
  • Strand en wateractiviteiten voor kinderen in de weekenden of vakanties
  • De Woudenbergse waterspelen
  • Kanoverhuur
  • Ligbedden verhuur
  • Meer Horecagelegenheden
  • Meer Mountainbike mogelijkheden met betaalde routes
  • Mooie betaalde wandelroutes met toegevoegde waarde
  • Bosgolf activiteiten als tegenhanger van het bekende boerengolf
  • Zandkastelen wedstrijden – Meer of verschillende braderieën

Kortom vele mogelijkheden en kansen wat GBW betreft. We begrijpen dat de exploitant kosten moet maken en moet investeren en reserveren. Het businessplan zal hierover duidelijkheid moeten geven.

Het is aan de exploitant zelf maar met hem meedenken om het Hens voor iedereen toegankelijk te houden en de recreatie mogelijkheden te bevorderen is wat GBW betreft precies wat we al die tijd al hebben voorgesteld. De regie ligt volledig in handen van de exploitant. Dat realiseren wij ons maar al te goed.

Deze ondernemer zorgt ervoor dat het Henschotermeer toegankelijk blijft, en dat is mooi. Nu proberen samen verder op te trekken, ideeën aan te dragen en ervoor zorgen dat de entreeprijs voor badgasten zo laag mogelijk blijft. Mogelijkheden voldoende in onze optiek.

Lees ook: Hoe staat het GBW in de discussie over het Hens? Deel 1


Wist je dat je nu ook kunt WhatsAppen met GBW? 
Heb je een vraag, tip of gewoon een bijzondere foto van ons mooie Woudenberg?
WhatsApp dan naar: 06-114 88 66 7