Hoe staat GBW in de discussie over het Hens?

Moet de toegang gratis zijn?
Alle inwoners en de politiek in Woudenberg willen dat het Henschotermeer voor iedereen toegankelijk is en blijft. Ook GBW!
Al betalen we als inwoner natuurlijk nu al voor een bezoek aan het Hens door parkeergeld voor je auto of fiets. Maar extra entreeheffing wil GBW voorkomen.

Hoe zit het nu precies?
Goed om te weten dat na het opheffen van het recreatieschap alle politieke partijen in Woudenberg voor het zoeken naar een nieuwe exploitant waren. Het opheffen was het gevolg van de economische crisis er zijn toen in alle gemeenten en ook landelijk politieke keuzes gemaakt om te bezuinigen.
Een van de maatregelen was het opheffen van het recreatieschap. Er is een zogenaamde ontwikkelkader opgesteld met de provincie Utrecht, de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg, eigenaar van het gebied Landgoed den Treek- Henschoten en de exploitant.
Hierin is o.a. het volgend opgenomen:

 •  Het Henschotermeer moet openbaar toegankelijk blijven;
 •  Er kan een bijdrage gevraagd worden voor bezoek.

Wat doet GBW nu?
Als GBW waren en zijn we hierover wel kritisch gebleven. We hebben er vanaf het begin op aangedrongen dat het Hens toegankelijk moet blijven voor het publiek en dit is wat GBW betreft mogelijk zonder het vragen van extra entree!

Wat GBW betreft zijn er genoeg mogelijkheden om de exploitatie mogelijk te maken en geen extra entreegelden te vragen.
We hebben als GBW hiervoor ook ideeën aangedragen en dit aan het college mee te geven om hierover met de exploitant de mogelijkheden te onderzoeken, denk daarbij aan:

 • Muziekfeesten in welke hoedanigheid dan ook
 • Strand en wateractiviteiten voor kinderen in de weekenden of vakanties
 • De Woudenbergse waterspelen
 • Kanoverhuur
 • Ligbedden verhuur
 • Meer Horecagelegenheden
 • Meer Mountainbike mogelijkheden met betaalde routes
 • Mooie betaalde wandelroutes met toegevoegde waarde
 • Bosgolf activiteiten als tegenhanger van het bekende boerengolf
 • Zandkastelen wedstrijden – Meer of verschillende braderieën

Dé rol van de Woudenbergse politiek:
Om bovenstaande in onze optiek zeer haalbare ideeën mogelijk te maken en hiervoor bestemmingsplannen en vergunningen op af te stemmen, dus minder regels,  en dit in gesprek met de exploitant mogelijk maken is wat GBW betreft de beste optie.

Het doel is voor GBW dus dat partijen samen zoeken naar een oplossing om de toegang tot het Hens vrij te houden en geen extra entreeheffing. Dit niet alleen in de zomer maar het gehele jaar! Want het Henschotermeer is prachtig en voor ons allemaal!

En een gezinspas voor alle Woudenbergers?
Eerder is door andere partijen geopperd om een gezinspas in het leven te roepen. Een gezinspas en hiervoor gemeentelijk budget vrijmaken, bv. 5000 huishoudens á € 50 is €250.000  want dit is dan voor elk huishouden, is voor GBW  geen optie. Hiermee is de noodzaak en motivatie voor de exploitant om inkomsten te genereren weg genomen. En het is dan echt wel “een sigaar uit eigen doos” want hiervoor zullen wij als Woudenbergers
extra belasting moeten betalen. Niet acceptabel voor GBW. Nee, dan investeren we als GBW dat geld liever in de (sport)verenigingen en organisaties die tijdens de bezuinigingsdialoog flink hebben moeten inleveren.

GBW is al veel langer met de toekomst van het Hens bezig.
Tijdens de behandeling van de kadernota, eind 2017 heeft GBW al mogelijkheden geopperd en meegegeven aan de nieuwe exploitant van het Hens. Hieronder ter informatie de tekst die we als GBW tijdens eerdere behandeling “Najaarsnota 2017” over de exploitatie van het Henschotermeer hebben ingebracht.

Voorzitter,
In de discussie rondom het niet langer gratis toegankelijk houden van het Henschotermeer missen wij als GBW alle andere mogelijkheden om de exploitatie rond te krijgen. Direct wordt er gesproken over het heffen van entreegelden. Wij snappen dat entreegelden één van de mogelijkheden is om een exploitatie rond te krijgen. Echter verdere voorstellen hebben wij nog totaal niet gezien. We willen de familie van de Lagemaat daar echter best bij helpen. Er zou gedacht kunnen worden aan bijvoorbeeld:

 • Muziekfeesten in welke hoedanigheid dan ook
 • Strand en wateractiviteiten voor kinderen in de weekenden of vakanties
 • De Woudenbergse waterspelen
 • Kanoverhuur
 • Ligbedden verhuur
 • Meer Horecagelegenheden
 • Meer Mountainbike mogelijkheden met betaalde routes
 • Mooie betaalde wandelroutes met toegevoegde waarde
 • Bosgolf activiteiten als tegenhanger van het bekende boerengolf
 • Zandkastelen wedstrijden
 • Meer of verschillende braderieën

Goed om ook te noemen dat het Henschotermeer feitelijk alleen maar gratis is als je er vanuit Woudenberg naar toe gaat lopen. Altijd al moet er betaald worden voor en door auto’s en voor fietsen op de mooie dagen. Er zou dus ook overwogen kunnen worden om deze tarieven licht te verhogen.

Het Henschotermeer heeft constant de aandacht van GBW. We zijn er echter niet, zoals andere partijen heel hyperig over. We houden het graag bij de feiten, denken graag mee in mogelijkheden en oplossingen om het Hens openbaar toegankelijk te houden. Hierover blijven wij alle Woudenbergers informeren. Als er actualiteiten zijn zullen wij die met u delen via onze site en social media kanalen.

Wordt vervolgt dus…