GemeenteBelangen Woudenberg eert haar leden

WOUDENBERG Woensdag 23 november 2022 was het voor twee leden van GemeenteBelangen Woudenberg een bijzondere avond. Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering stond als eerste punt het benoemen van twee leden tot ereleden van de vereniging.

Na het vaststellen van de agenda was het voorzitter Ronald de Snoo die de vergadering voorstelde om Pieter de Kruif en Marco van de Hoef te benoemen tot ereleden van GemeenteBelangen Woudenberg.

Pieter de Kruif, jarenlang lid van GBW, heeft zich de afgelopen 22 jaar eerst als fractielid en later als wethouder ingezet voor Woudenberg. Als wethouder en lijsttrekker was Pieter de afgelopen 11 jaar het boegbeeld van GBW. Pieter zijn grote kracht was en is hard werken en met beide benen op de grond blijven staan. Daarnaast werd zijn betrokkenheid in Woudenberg als wethouder door velen gewaardeerd.

Naast Pieter de Kruif werd ook Marco van de Hoef voorgedragen als erelid. 16 jaar lang was Marco een gedreven kracht binnen de fractie. De eerste 4 jaar onder hoede van Henk van den Berg daarna als fractievoorzitter. Met zijn strakke leiding van de vergadering, af en toe met een kwinkslag, was Marco van onschatbare waarde voor de partij.

Nadat de voorzitter met mooie woorden beide heren had gekenschetst vroeg hij de leden om beide, na Judith Ravestein van Endhoven en Henk van den Berg, het erelidmaatschap van GemeenteBelangen Woudenberg toe te kennen. Een gebaar dat met een enthousiast applaus werd bevestigd.

Beide heren waren zichtbaar ontroerd door het gebaar en gaven in hun dankwoord aan enorm trots en dankbaar te zijn voor de waardering die zij op deze wijze van de leden hebben mogen ontvangen. Met het overhandigen van, de bij deze gebeurtenis gebruikelijke, bos bloemen en een welgemeend applaus is GemeenteBelangen Woudenberg 2 ereleden rijker.