Gemeentebelangen Woudenberg, ChristenUnie en VVD presenteren coalitieakkoord

“STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN”  is de titel van het Coalitieakkoord 2018-2022 dat Gemeentebelangen Woudenberg, ChristenUnie en VVD  op 29 mei hebben gepresenteerd en vastgesteld in de raadsvergadering van 31 mei. De komende 4 jaar gaan GBW, CU en VVD vol vertrouwen tegemoet. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties willen ze werken aan een duurzame, sociale, ondernemende en veilige toekomst voor Woudenberg. Waarbij kwaliteit en betaalbaarheid hand in hand gaan. 

Vorming van de coalitie

Na de verkiezingen op 21 maart  startte Gemeentebelangen Woudenberg  een verkenning met alle partijen in de gemeenteraad. Na deze verkenning gingen GBW , CU en VVD aan de slag om een coalitie te vormen. De partijen kijken terug op een intensieve, maar mooie periode met als resultaat een coalitieakkoord waarin ze de verschillende ambities hebben weten samen te brengen.

STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN

De komende 4 jaar gaan GBW, CU en VVD vol vertrouwen tegemoet. In het coalitieakkoord lichten de partijen de voor hen zeven  belangrijkste thema’s uit, namelijk; dienstverlening & communicatie, duurzame samenleving, mobiliteit, wonen, sociaal domein, veiligheid en economie & regionale samenwerking.

Marco van de Hoef, GBW: “Er is na de verkiezingen intensief en met veel enthousiasme en ambitie gewerkt aan de totstandkoming van het coalitieakkoord.  Wij hebben er vertrouwen in dat, als wij met elkaar over vier jaar terugkijken Woudenberg een nog mooier en beter dorp is dan het nu al is.  We maken Woudenberg duurzamer, we versterken de biodiversiteit in flora en fauna en stimuleren en faciliteren sport- en culturele activiteiten en ontmoetingen gedurende de hele week. Samen brengen we Woudenberg vooruit, ieder vanuit zijn eigen kracht en mogelijkheden.”

Omzien naar elkaar en omzien naar de wereld om ons heen vormt een belangrijke rode draad in het akkoord. Elli van Oosterom, CU licht toe: “We willen bouwen aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daarom investeren we in zorg voor elkaar en in de cruciale rol van gezinnen. We investeren in een dienstbare en rechtvaardige overheid die ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente en minder bureaucratie. Kortom, om een college en gemeenteraad die durven los te laten.”

De coalitie wil vooral een betrouwbare (samenwerkings)partner zijn die goed bestuurt, heldere en transparante afspraken maakt en deze nakomt. Jhony Stalman, VVD: “Van ons mag u verwachten dat we zorgvuldig omgaan met publieksgelden. Een sluitende begroting is een voorwaarde om de ambities die we in dit akkoord presenteren waar te maken. De keuzes die we de komende jaren maken, zullen we goed onderbouwen en hebben als voornaamste doel Woudenberg en haar bewoners vooruit te helpen.”

Nieuwe geïnstalleerde wethouders

GBW, CU en VVD hebben ieder een wethouder voorgedragen.  Dit zijn Pieter de Kruif, Marleen Treep – Wolfswinkel en Anita Vlam. Zij zijn in de raadsvergadering van 31 mei als wethouder geïnstalleerd.

De drie nieuwe wethouders: Pieter de Kruif (GBW), Marleen Treep-Wolfswinkel (CU) en Anita Vlam (VVD)

Pieter de Kruif (GBW), wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van  nieuwbouwprojecten, wijken, vitaal platteland, sport en ruimtelijke plannen. Pieter is 52 jaar oud en geboren en getogen in Woudenberg,  getrouwd en heeft twee zonen.  Dit wordt zijn derde termijn als wethouder namens GBW.  Pieter de Kruif: “Net als in mijn eerste en tweede periode blijf ik me met veel enthousiasme en ambitie volledig inzetten voor ons dorp en voor alle Woudenbergers. De mens, de natuur en onze leefomgeving staan hierbij centraal. Daarom ben ik blij dat ik hier samen met inwoners en ondernemers  vorm en inhoud aan mag geven.”

Marleen Treep – Wolfswinkel (CU),  krijgt het sociaal domein, duurzaamheid, wonen en dienstverlening in haar portefeuille. Marleen is  47 jaar oud, getrouwd en moeder van 3 dochters. Marleen Treep:  “Na 2 periodes in de gemeenteraad vind ik het een voorrecht om namens de ChristenUnie deel te gaan nemen in het college. Er wachten mooie uitdagingen op het gebied van de energietransitie, investeren in gezinnen, het sociaal domein en een breed woningaanbod. We werken verder aan een aantrekkelijk dorp voor bewoners, bezoekers en toeristen. Waardevol voor Woudenberg!”

Anita Vlam, (VVD) wordt verantwoordelijk voor financiën,  duurzame economie,  ontwikkeling centrum , mobiliteit en kunst & cultuur. Anita is 54 jaar en woont in Nieuwegein. Anita is getrouwd en heeft drie inmiddels volwassen kinderen. Vanaf 2011 is zij lid van de Provinciale Staten van Utrecht  in de rol van vice-fractievoorzitter van de VVD. Eerder is zij raadslid geweest in de gemeente Nieuwegein.  Anita Vlam: “Ik heb Woudenberg leren kennen als een mooie, groene gemeente, waar inwoners graag wonen en veel verschillende ondernemers en bedrijven zich gevestigd hebben. En waar verenigingen en verschillende gemeenschappen een belangrijke sociale rol vervullen. Maar ook een gemeente waar uitdagingen liggen om deze verworvenheden te behouden en verder te laten floreren. Ik ben vereerd om mij hier namens de VVD voor te mogen inzetten.”

Klik op de afbeelding om het coalitie akkoord te openen.