GBW vraagt extra aandacht voor biodiversiteit

In de raadsvergadering van 28 mei 2020 werd een notitie besproken om het huidige duurzaamheidsbeleid van de gemeente Woudenberg te actualiseren. Dit beleid wordt gevoerd langs een drietal thema’s namelijk Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie.

Irene Houtsma van GBW pleitte er bevlogen voor om het onderwerp Biodiversiteit als apart thema op te nemen en niet binnen het thema klimaatadaptie te laten vallen. Er is een grote noodzaak om biodiversiteit beter op de kaart te zetten. Er is sprake van een verarming van de natuur over de gehele linie. Het vergroten van biodiversiteit is essentieel voor het welzijn van Woudenbergers, omdat biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Kortom biodiversiteit is belangrijk voor de kwaliteit van leven en het welzijn van mens en dier.

GBW diende daarom een amendement in om te zorgen dat de notitie aangepast werd en Biodiversiteit als apart thema wordt toegevoegd, waarbij het groenbeleidsplan van de Gemeente onder dit thema ook extra aandacht krijgt. Samenwerking binnen de Gemeente met alle partijen (agrariërs, landgoedeigenaren, natuurbeheerders, bewoners en gemeente) is daarbij ook zeer belangrijk. Diverse stichtingen en verenigingen, zoals stichting Duurzaam Woudenberg en imkervereniging Scherpenzeel -Woudenberg kunnen daarbij ook een bijdrage leveren in het vergroten van de kennis over biodiversiteit bij bewoners en het opstarten van projecten.

Goed om te constateren was dat alle partijen binnen de raad dit initiatief van GBW wilden steunen, en daarmee werd het amendement unaniem aangenomen.