GBW vraagt de gemeente om haast te maken met het aanbieden van startersleningen

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét iets meer te lenen. Hierdoor wordt het voor starters mogelijk om een huis te kopen, wat normaal niet mogelijk zou zijn. In Woudenberg is ruim €450.000 beschikbaar gemaakt, zodat starters hier gebruik van kunnen maken. Vanuit de gemeente was het tot op heden onduidelijk of de starterslening er zou komen. Tevens zorgt een gemeentelijk onderzoek voor een vertraagde de uitgifte. GBW stelde kritische vragen over óf de starterslening er ook gaat komen en wanneer hierover beschikt kan worden. Tijd voor vertragende onderzoeken en een onduidelijke informatieverstrekking zijn niet ten gunste van de starters.

De gemeente geeft aan dat de startersleningen daadwerkelijk beschikbaar gaan komen, voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Het voorstel hiervoor komt nog voor de zomer van 2019, en vanaf dan kunnen ook startersleningen aangevraagd worden. De woningen in plan Hoevelaar komen na de zomer van 2019 in de verkoop, dus dan kunnen op tijd de startersleningen aangevraagd worden. Fijn dat er nu duidelijkheid is, en dat door de inspanningen van GBW, deze startersleningen nu ook echt beschikbaar komen.