GBW vraagt aandacht voor de elektrische laadpalen

In de raadsvergadering van donderdag 21 februari 2019 vroeg Peter van Schaik aandacht voor de elektrische laadpalen in Woudenberg.

Elektrisch rijden staat volop in de spotlight. De overheid heeft torenhoge ambities (in 2030 alleen nog maar elektrische auto nieuw in de verkoop) en als je de media volgt, zou je zo maar tot de conclusie kunnen komen dat het binnen een paar jaar einde oefening is voor de brandstofauto. Op dit moment zijn er in Woudenberg 7 laadpalen, waarvan 2 bedrijfsmatig zijn. Waar deze staan is o.a. te vinden op www.oplaadpalen.nl.

Aanleiding voor GBW om een aantal vragen aan het college te vragen hoe zij in het licht van het duurzaamheidsplan om willen gaan met deze trend. En of het er ook aandacht besteedt wordt aan een mogelijke uitbreiding van het aantal (openbare) elektrische laadpalen. Er zijn innovatieve ontwikkelingen, zoals bestaande lantaarnpalen gebruiken als oplaadpunt voor elektrische auto’s. Peter vroeg het college of de Gemeente deze mogelijkheid meeneemt in het nog op te stellen duurzaamheidsplan en adviseerde het college ook eens bij de Gemeente Zeist te kijken, waar op dit moment een proef loopt met deze manier van omzetten van lantaarnpalen naar elektrische laadpalen.

Het college gaf aan dat zij de interessante innovatieve ontwikkelingen gaan volgen en dat het zeker op termijn een mogelijkheid zou zijn, ondanks enkele te nemen technische hobbels. Ook zal op verzoek van inwoners het aantal laadpalen worden uitgebreid als men voldoet aan voorwaarden.