Een bezuinigingsdialoog met de samenleving

Het tekort in de begroting van de gemeente Woudenberg in 2021 wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgaven in het Sociaal Domein en daar moet ook de grootste bezuiniging gevonden worden. De dialoog hierover kan helpen de inrichting te verbeteren en het transformatieproces af te ronden.

Naast het sociaal domein valt ook sport, cultuur en ons rijke verenigingsleven onder dit programma. Het gaat pijn doen om hier te bezuinigen, daar refereerden alle partijen in hun betogingen aan, zo ook GBW. Om als raad ook iets te kiezen te hebben straks werd een amendement (wijzigingsvoorstel) van de SGP en CDA unaniem aangenomen. De bezuinigingsopgave van 720.000 euro wordt nu op dit onderdeel met 10% verhoogd om de raad mogelijkheden te bieden om die keuzes te maken.

In de vergadering was ook veel aandacht voor het proces van de dialoog. In 2013 is er ook een bezuinigingsdialoog geweest en het komende proces is daar ook op gestoeld. De door PVDA/GL fractie aangedragen motie om dit proces aan te passen haalde geen meerderheid. Marco van de Hoef van GBW vroeg het college wel de input van de PVDA/GL te gebruiken waar het kan, maar de opzet van de procesbeschrijving te hanteren zoals die was opgesteld. Uiteindelijk leidde de teleurstelling bij de PVDA/GL fractie ertoe dat zij enige partij tegen dit raadsvoorstel stemde, en dus tegen dit proces van bezuinigingsdialoog.

Marco van de Hoef wenste tot slot namens de fractie van GBW alle deelnemers aan de dialoog veel succes, energie, samenwerking, overbrugging en kracht toe om deze enorme opgave tot een goed einde te brengen. “Wij hebben vertrouwen in de uitkomst omdat we vertrouwen hebben in onze Woudenbergers” aldus Marco.