Definitiewijziging sociale huurwoningen

Uit de raadsvergadering van 24 september 2020

De coalitie dient een motie in die oproept de definitie die de gemeente Woudenberg hanteert m.b.t. sociale huurwoningen aan te passen. Een aanpassing die ervoor zorgt dat deze weer overeenkomt met de landelijk gebruikelijke definitie voor sociale huurwoningen. Wethouder Treep geeft aan dat de huidige Woudenbergse definitie door zowel de landelijke overheid als de woningbouwvereniging niet gebruikt wordt en het dus logisch is om de naamswijziging door te voeren.

De oppositie spreekt haar onbegrip uit over de wijziging en denkt met deze wijziging een doelgroep in Woudenberg te benadelen. Wethouder Treep geeft hierop aan dat het tegenovergestelde het geval is. Ook Peter van Schaik van Gemeentebelangen Woudenberg legt desgevraagd uit dat met het gelijktrekken van de definitie duidelijkheid wordt bereikt en verwarring voorkomen wordt en dat hiermee eerder doelgroepen geholpen worden dan benadeeld.

Na een schorsing verzoekt de oppositie uitstel van de motie omdat zij deze pas kort (maar wel tijdig genoeg conform de afgesproken procedures van de gemeenteraad) voor de vergadering hebben ontvangen. De coalitie geeft hier geen gehoor aan en wil de inhoudelijke discussie aan, zoals dat gebruikelijk is als er voorstellen middels een motie vreemd aan de orde van de dag worden gedaan. De oppositie ziet dit niet zitten en besluit gezamenlijk om vroegtijdig de vergadering te verlaten. Zij mist hiermee de kans om het inhoudelijke gesprek over deze definitie sociale huurwoningen met de coalitie aan te gaan, waarna de motie unaniem wordt aangehouden.