De Open Microfoon. Column van Peter van Schaik

Waar gaat dit dan weer over zult u wellicht denken? Ik ga het u uitleggen.

Vanuit onze gemeenteraad is een werkgroep actief bestaande uit 3 fractievoorzitters en 3 raadsleden die deze periode voor het eerst in de raad zitten. Eén van de opdrachten van de werkgroep is om te onderzoeken op welke wijze de participatie van inwoners in alle raadsprocessen kan worden geoptimaliseerd.

Participatie

De nieuwe participatie mogelijkheid die we als gemeenteraad op dit moment aan het testen zijn is de Open Microfoon. Je zou dit ook kunnen zien als een spreekuur voor alle raadsleden. De raad wil inwoners en lokale vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties de kans geven om onderwerpen die juist niet op de agenda staan, bespreekbaar te maken tijdens de commissievergaderingen. Kijk op de website van de gemeente even voor de spelregels voor de Open Microfoon.

 

Wilt u graag een nieuw onderwerp onder de aandacht brengen bij de raadsleden, heeft u goede ideeën, wat kan er beter, wat mist u, dan is dit instrument mogelijk een uitkomst voor u. De Open Microfoon is een vast agendapunt op de agenda van elke raadscommissie vergadering. U krijgt 5 minuten de gelegenheid om uw inbreng te delen met de raadsleden. De raadsleden kunnen daarna met u in gesprek en vragen stellen. Daarna krijgt u de mogelijkheid voor een slotwoord. En dan zult u denken? De raadsleden hebben daarna de mogelijkheid om iets te gaan doen met uw bijdrage.

Pilot

In de maand november was de start van de Open Microfoon. Er is toen een bewoner geweest die zich zorgen maakte over parkeerproblemen in zijn straat en was bang voor veiligheidsrisico’s, omdat door de geparkeerde auto’s de straat te smal werd voor hulpdiensten die straat niet meer konden in komen.

 

Als GBW hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college of zij mogelijkheden zien om dit probleem op te lossen en wij hebben daarin zelf ook oplossingsrichtingen aangegeven. In deze casus ging het om een straat waarvoor de provincie verantwoordelijkheid is, maar als GBW zijn wij van mening dat we als gemeente toch ons best moeten doen om deze bewoner te helpen (ook richting de provincie). We wachten het antwoord van het college nog af.

 

Gaat het bijv. over een losliggende stoeptegel, meldt dit in de FIXI-app van de gemeente. Daar kunt u meldingen kwijt over de openbare ruimten. Voor dergelijke zaken is de Open Microfoon niet bedoeld.

 

Wij hopen u te verwelkomen in de raadszaal bij de Open Microfoon.

Peter van Schaik
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg