2024 Peter van Schaik

Tekenen bij het kruisje? Column van Peter van Schaik

Tekenen bij het kruisje of toch per gemeenteraad een eigen afweging maken? Het wordt spannend in de regio…

Afgelopen week was ik aanwezig bij een bijeenkomst van de Regionale Energie Strategie (RES) Amersfoort. Binnen deze regio werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg met elkaar samen.

De regio heeft de opdracht om 0,5 TWh aan duurzame energie op te wekken. Het gaat dan om zon op land, zon op dak en wind op land.

De provincie heeft vorig jaar vastgesteld dat de regio onvoldoende vorderingen heeft gemaakt met het realiseren van de toegezegde 0,5 TWh. De provincie heeft daarna een plan opgesteld voor de regio waarin ze de mogelijkheden aangeven om het doel wel te bereiken. Alle 7 gemeenten moeten nu voor de zomer een reactie geven op deze voorzet van de provincie.

Regionaal aanbod

Binnen de regio hebben de wethouders meerdere gesprekken met elkaar gevoerd om te bespreken hoe we als regio op het plan van de provincie gaan reageren. De 7 wethouders hebben nu een regionaal aanbod opgesteld voor de provincie. Het is een plan/voorstel dat op onderdelen afwijkt van het plan van de provincie, maar wel dezelfde energieopbrengst genereert. Dit regionale aanbod is afgelopen woensdag aan ons gepresenteerd. De provincie heeft al aangegeven te kunnen instemmen met dit aanbod.

Zon op land voor Woudenberg

Wat betekent het aanbod voor Woudenberg? Woudenberg heeft aangeboden 10 ha ‘zon op land’ te realiseren. Dat bestaat uit 2 ha langs de A12 en 8 ha agrarische (rest)gronden. Als GBW kunnen we ons vinden in het bod van onze gemeente en de keuze voor zon op land (zonneweiden). En daarmee dus niet voor windmolens.

Wel willen we de zonneweiden goed ingepast zien worden in het landschap met zoveel mogelijk gemengd gebruik.

GBW is er voorstander van dat wanneer een grondeigenaar een verdienmodel ziet in het beschikbaar stellen van 8 ha grond, om hier dan gebruik van te maken. De realisatie van een zonneweide van 8 ha lijkt financieel beter haalbaar dan meerdere kleine zonneweiden.

Samen of helemaal niet

De grootste uitdaging voor het regionale bod is dat het een gezamenlijk bod is. Mocht één van de 7 gemeenteraden tegen dit bod stemmen, dan vervalt het gehele bod. Op dat moment krijgt de provincie de ruimte om “onvrijwillige” projectbesluiten te nemen, die liggen in de lijn van het voorstel die zij aan de gemeenten hebben gedaan. Het gevolg is dan dat er dan meer windmolens geplaatst gaan worden dan in het aanbod van de 7 gemeenten (nu 13/14 windmolens) is opgenomen.

Tekenen bij het kruisje?

Vooral het belang van het gezamenlijke bod gaf woensdagavond emotionele reacties bij een aantal van de aanwezige raadsleden. Dat voelt voor meerdere raadsleden als “tekenen bij het kruisje”, zonder eigen inbreng. Immers de colleges hebben het bod ingediend zonder dat de gemeenteraden zich hierover inhoudelijk konden uitspreken in de raadsvergadering. Het gaat spannend worden in de regio!

 

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Wil je meer weten over de Regionale Energie Strategie? Kijk dan op de website van de RES: https://www.bureauregioamersfoort.nl/themas/energietransitie/regionale-energie-strategie/de-res