Kadernota - Column van Peter van Schaik

Kadernota?

Komende week wordt binnen de gemeenteraad de Kadernota 2025-2028 gepresenteerd. Maar wat is dat eigenlijk en waarom is het belangrijk voor ons als inwoners? De Kadernota is een document waarin de gemeente haar beleidsvoornemens en financiële kaders voor de komende jaren vastlegt. Het is als het ware een blauwdruk voor het gemeentelijk beleid en de financiën.

In de Kadernota worden de prioriteiten en doelstellingen van de gemeente vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verbeteren van de leefbaarheid in wijken, ontwikkelingen sociaal domein, sport, woningbouw, het bevorderen van duurzaamheid of het verhogen van de veiligheid. Door deze doelstellingen concreet te formuleren, krijgen wij als inwoners een goed beeld van wat de gemeente van plan is en waar zij haar focus op legt.

 

Ik zal een paar voorbeelden benoemen die nu in de Kadernota staan opgenomen en waar we dus over in gesprek gaan.

  • De Kadernota geeft een somber beeld voor de begrotingsjaren 2025-2028. Voor alle jaren wordt een tekort voorzien van variërend van €148.000 tot €1.300.000. Dit is zorgwekkend.
  • De subsidie aan de Kleine Schans lijkt verhoogd te moeten worden met ruim €200.000
  • Er staat een uitbreiding op stapel voor de Jan Ligthartschool; kosten ruim €800.000
  • De kosten van het leerlingenvervoer stijgen met €180.000
  • Uitvoeren van een onderzoek naar sporten in Woudenberg (€100.000).
  • Hoe gaan we het overschot van 2,2 miljoen euro op de Oekraïne gelden besteden?
  • Er zijn wensen om de gemeentelijke monumentenlijst actualiseren. Kosten €50.000
  • Een voorstel om af te stappen van het beleid om bij stijging van de WOZ-waarde de OZB tarieven evenredig te verlagen en bij daling WOZ waarde de OZB tarieven evenredig te laten stijgen. Wat gaat ons dat als belastingbetaler kosten?

 

Ook is het zo dat er voor ons als GBW onderwerpen ontbreken. Die onderwerpen gaan we proberen om toe te voegen.

Maar wat is de invloed van onze inwoners op de Kadernota? Het is goed om de nota eens door te nemen. Ik geef het toe, het is een lastige klus om hier kennis van te nemen. Maar je kunt dan wel als inwoner je mening geven en invloed uitoefenen op het beleid. Dit kan bijvoorbeeld door te komen inspreken tijdens de behandeling op 18 juni of deel je vragen en opmerkingen met een politieke partij van jouw voorkeur.

Kortom, de Kadernota is meer dan alleen een technisch document. Het is een belangrijk instrument voor de gemeente én voor de inwoners. Laten we er daarom goed gebruik van maken en zorgen dat ons gemeentelijk beleid en financiën op de juiste koers blijven.

Wilt u de kadernota een inzien? Klik dan op deze link: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2024/18-juni/19:30/Kadernota-2025-2028

Mooier en vooral eenvoudiger kan ik het niet maken.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg