“Winkeliers zijn toch ook ondernemers”?

 

Het is half juli 2015 als ik deze blog schrijf, het zomerreces is gestart, en ik kijk terug op het eerste half jaar politiek in Woudenberg. Een druk, maar wel een razend interessant eerste half jaar. De kadernota is als laatste stuk op de agenda voor de vakantie behandeld, en de algemene beschouwingen zijn met elkaar gewisseld. Welke koers stippelen we als politiek uit? Waar liggen de kansen en mogelijkheden voor de komende maanden, en volgend jaar? Beslissingen nemen we pas bij de begroting, maar de behandelde kadernota geeft alvast richting.

Ik kijk terug op een interessant half jaar, intensief, maar zeer inspirerend. We hebben o.a. de APV (de Algemeen Plaatselijke Verordening) eenvoudiger gemaakt. Bestemmingplannen voor de “nieuwe” Prangelaarschool en de wijk “Het Groene Woud” zijn door de raad goedgekeurd. We hebben besloten dat we na de zomer gaan beginnen met het separaat ophalen van drankenkartons (sap-verpakkingen) met als doelstelling ons afval nog beter te scheiden, en op die manier een volgende bijdrage te leveren aan een duurzaam Woudenberg.

Maar misschien wel het interessantste dossier waar we mee bezig zijn is de ontwikkelingen van de Kop van de Spoorzone, en de weerslag die die ontwikkeling heeft op het centrum van ons dorp.
De voornemens zijn duidelijk; de Hoogvliet en de Kwantum willen verplaatsen naar de Kop van de Spoorzone (het voormalige terrein van De Greef Transport). Daarmee komt er op het industrieterrein ruimte vrij om “de industrie” meer ruimte te geven, en dat is winst in mijn optiek. Tegelijkertijd heeft de Aldi aangegeven dan ook graag te willen verhuizen naar de Kop van de Spoorzone. En daar begon het gedonder. De voor- en tegenstanders waren razendsnel van elkaar te onderscheiden. De tegenstanders werden tot mijn spijt aangevoerd door de DES, onze winkeliersvereniging.

De wereld was gelijk te klein voor welk overleg of welke wijze van constructief overleg dan ook.
Rapporten werden volgeschreven met argumenten waarom de Aldi juist NIET uit ons dorp verplaatst moet worden. De Aldi is een dusdanige publiekstrekker dat het verdwijnen van de Aldi funest zou zijn voor ons dorp.

Als GBW hebben we in ons coalitieprogramma ook opgeschreven dat we vinden dat een eventueel vertrek van de Aldi niet “kannibaliserend” mag werken op ons centrum. Het rapport dat de gemeente vervolgens heeft laten opstellen toonde ons echter wel aan dat een eventueel vertrek van de Aldi wel een “kannibaliserende” werking zou hebben. Dat zou dus ook voor ons de keuze makkelijk hebben gemaakt, maar zo’n makkelijke keuze werd het helaas niet.
De Aldi op haar beurt gaf direct daarna aan dat als ze niet mochten verplaatsen naar de Kop van de Spoorzone ze Woudenberg helemaal zouden gaan verlaten. Dat was geen dreigement maar een constatering. “Een Aldi winkel met de Woudenbergse omvang past niet langer in het beleid van de Aldi” aldus de grootgrutter uit Culemborg.

En wat moesten we toen? Conclusie van geschreven rapporten: Beter voor het centrum van Woudenberg om niet te verplaatsen. De praktijk: Dan gaat de Aldi helemaal weg uit Woudenberg en hebben we allemaal niets. Geen Aldi in het centrum en ook geen Aldi op de Kop van de Spoorzone.

En dat ging ons te ver. Daar waar de winkeliersvereniging niet een vertrek van de Aldi uit Woudenberg kon voorstellen, waren wij wat realistischer. Als de Aldi dan toch aangaf dat ze zouden vertrekken, laten we dan alle zeilen bijzetten om in ieder geval de Aldi in Woudenberg te houden en op zoek gaan naar een goede vervanger in het pand van de Aldi. Dat is politiek in mijn optiek, feiten onder ogen zien en daarna handelen. Het beste kiezen van misschien wel twee slechte oplossingen.

We gaan ons volledige dorpscentrum aanpakken, ook dat staat wel vast. Er is budget vrijgemaakt om dat te gaan uitvoeren. Eerste gesprekken zijn gevoerd, plannen worden gemaakt.
Ik roep dan ook iedereen op, de DES voorop om de schouders eronder te zetten. Beste winkeliers van Woudenberg, denk alstublieft verder dan de eigen voordeur of schuifpui. We willen toch allemaal de consument in Woudenberg houden, en het liefst consumenten van buiten Woudenberg binnenhalen. Kom op ondernemers, u bent door EENDRACHT sterker. Maak die naam waar, dan maken we samen Woudenberg sterker.

Ik wens u allen een mooie zomervakantie toe.

Met zonnige groet,

Marco van de Hoef (Fractievoorzitter GBW)