Vaststelling van het Bestemmingplan Griftdijk, en hoe het nu werkelijk zit!

Met verbazing en verbijstering lees ik “bestemmingsplan erdoor jassen” geschreven door Wils van der Steen geplaatst op 17-7 in het Lezersnieuws van De Woudenberger.nl (http://dewoudenberger.nl/deel-je-nieuws-artikel/bestemmingsplan-erdoor-jassen-142062)

Hoe is het mogelijk dat Wils, die weet binnen welke mogelijkheden de gemeenteraad opereert zoiets opschrijft, en erger nog, het ook deelt via de Woudenberger Online?

Voor het juiste beeld, Wils van der Steen was jarenlang zelf fractievoorzitter van de PvdA fractie in onze raad, en dus onderdeel van hetgeen hij nu onterecht bekritiseerd. Dezelfde raad heeft Wils enige maanden gelden verlaten omdat hij het niet meer kon combineren met zijn werk. En daar is niets mis mee. Wat dan wel vreemd is dat dezelfde Wils zich enige maanden later weer laat benoemen als plaatsvervangend commissielid van deze zelfde gemeenteraad. En dus weer onderdeel van hetgeen is wat hij nu bekritiseerd. Dat mag uiteraard, geen misverstand daarover, maar dan wel op basis van de feiten, en niet op basis van aannames en onwaarheden.

De feiten: Bijna twee jaar is er gewerkt aan de totstandkoming van het Bestemmingsplan Griftdijk. Dit gebeurt ambtelijk, onder regie van ons college. Als gemeenteraad zijn wij pas in het laatste stadium aan zet. De raad moet het plan afkeuren of goedkeuren uiteraard, al dan niet in aangepaste vorm. Het college gaat dus niet over goedkeuring van dit bestemmingplan, maar de gemeenteraad (onwaarheid nr. 1 in het stuk van Wils). Het amendement waarover Wils spreekt is niet ingediend door de oppositie, maar door GBW zelf (onwaarheid nr. 2 in het stuk van Wils), en had als doel een toekomstig probleem op te lossen voor de eigenaar van een paardenbak, dichtbij een van de nieuwe woningen gelegen. Hiermee wilde onze fractie dus 1 van de zienswijze indieners van dienst zijn.

Het leek er vervolgens inderdaad op dat de stemming over dit amendement op 7-7 zou uitkomen, en de stemmen zouden staken. Burgemeester Cnossen heeft hierop inderdaad de vergadering stilgelegd, maar dit was van te voren bekend bij alle fractievoorzitters. Dit kon Wils niet weten omdat hij hiervan geen onderdeel meer uitmaakt. In het fractievoorzittersoverleg voorafgaand aan de raadsvergadering heb ik alle collega fractievoorzitters op de hoogte gesteld dat ik Ronald de Snoo zou laten komen als dat nodig zou zijn voor besluitvorming van dit Bestemmingsplan. Geen verrassing dus, ook niet voor Sierd Smit, fractievoorzitter van de PvdA en collega van Wils!

Dat Ronalds ja stem eventueel de doorslag zou geven was dus ook vooraf bekend. Als fractievoorzitter van GBW heb ik aan het verzoek van Ronald om niet bij de vergadering aanwezig te zijn gehoor gegeven i.v.m. zijn huwelijk de volgende dag. Maar Ronald is ook raadslid en kent zijn verantwoordelijkheden, en is dus op mijn verzoek wel naar de raad gekomen. Diezelfde raad waar hij normaal gesproken ook gewoon geweest zou zijn. GBW heeft nou eenmaal 6 zetels in de raad.

Politieke manipulatie stelt Wils in zijn stuk. Wat een ongelofelijke nonsens durf ik te stellen.

Anderhalf jaar ben ik persoonlijk bezig geweest om de diverse betrokken partijen bij elkaar te krijgen en heb geprobeerd te zorgen voor overeenstemming voorafgaand aan de vaststelling van dit bestemmingsplan. Helaas is dit (nog) niet gelukt, hoewel meerdere signalen aangaven, vlak voor de vaststelling in de raad dat betrokken partijen de wil hebben om er toch samen uit te komen, maar dan in de uitvoering van het bestemmingsplan. En daar gaat het nu om. Uitstel van stemming van het bestemmingsplan had GEEN ander plan opgeleverd. Alleen maar tijdsverlies. Tijd die er voldoende was in aanloop naar de vaststelling van dit plan. Tijd die helaas niet voldoende goed is benut. Maar daar kan de gemeenteraad geen beslissing op uitstellen.

De GBW fractie heeft goede hoop dat de betrokken partijen in de uitvoering elkaar alsnog gaan vinden, en dat is goed. Heel goed zelfs. Wat met overeenstemming en draagvlak komt Woudenberg als dorp verder. En daar zitten we als gemeenteraad voor.

Afrondend zou ik tegen Wils willen zeggen, uiteraard mag iedereen schrijven wat hij of zij wil, we leven in een land waarin we in vrijheid met elkaar kunnen discussiëren en/of stukken kunnen schrijven, maar denk ajb wat beter na voordat je stukken schrijft en publiceert. Jouw stuk is tendentieus en grotendeels onwaar. Het stuk zet een sfeer neer die niet juist is. Het suggereert dat we als gemeenteraad maar wat doen, de gemeenteraad waar jij zelf onderdeel van bent geweest, en dat is absoluut niet zo. Die suggestie werp in ver van mij.

Met groot enthousiasme zetten wij ons in voor Woudenberg, het dorp waarin wij allen wonen, winkelen, sporten en onderdeel zijn van de samenleving. Integer en met 100% inzet bij ieder besluitvormend stuk dat voor komt te liggen, en uiteraard besluitvorming volgens de democratische lijnen. Zo gaat dat in de gemeenteraad van Woudenberg!

Marco van de Hoef

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudenberg