Uitslag 8-7

 

Nee, we hebben het hier niet om een voetbal of korfbal uitslag. Het gaat hier over de stemverhouding bij het vaststellen van de Woonvisie 2019+ in de gemeenteraad van 24 januari jl. Deze uitslag komt wel vaker voor in de Woudenbergse gemeenteraad bij de behandeling van, voor onze mooie gemeente,  belangrijke dossiers. In dit blog gebruik ik de Woonvisie even als voorbeeld, maar deze uitslag komt dus ook bij andere belangrijke onderwerpen voor.

De 8 staat voor de stemmen van de coalitie (GBW, CU, VVD) , de 7 voor de oppositie (SGP, CDA, PvdA-GroenLinks). Met deze stemuitslag zou je haast denken dat we in de VS wonen en dat we een 2 partijen stelsel hebben. Gelukkig is dat niet zo, hier kan en mag iedere partij zijn eigen identiteit hebben. Maar doen we dat ook?

Waarom komt deze 8-7 uitslag dan toch regelmatig voor? De coalitiepartijen hebben aan de start van deze raadsperiode het coalitieprogramma geschreven waarin de visie en het uit te voeren beleid van de coalitie staat opgeschreven bij belangrijkste dossiers voor de toekomst van Woudenberg. Het mag dan duidelijk zijn dat hier door de coalitiepartners niet snel van zal worden afgeweken. De oppositie voelt zich dan ook weer geroepen om één blok te vormen en de uitslag 8-7 is dan weer een feit. Posities zijn ingenomen en de cirkel is weer rond.

Voelt zo’n 8-7 dan als een overwinning? Nou, voor mij echt niet! We zitten met 15 raadsleden in de raad en we vertegenwoordigen allemaal de inwoners van Woudenberg. Natuurlijk zijn er verschillen van opvattingen en meningen bij de raadsleden en ook bij de inwoners. Maar dat de uitslag van 8-7 bij grote en belangrijke dossiers iedere keer dit resultaat geeft, vind ik jammer.

Laten we allemaal proberen om voorstellen op waarde te schatten en te beoordelen. Als bv. de SGP of PvdA-GroenLinks met een goed voorstel komt, waarom dan niet instemmen? Proberen wij ook zoveel mogelijk te doen. Hiermee zeg ik niet dat de anderen dat consequent niet doen, maar vaak niet bij de grote dossiers. Als er voorstellen komen, die besluitvorming en uitvoering verbeteren, zouden we dom zijn als we dat niet zouden doen, toch?

Ook bij de behandeling van de Woonvisie hebben we dat als GBW fractie bij ingediende amendementen en moties van de oppositie gedaan en hebben we ingestemd met een aantal amendementen en voorstellen omdat de voorstellen gewoon goed waren en bijdragen aan een nog betere Woonvisie 2019+.

Het is dan weer jammer dat bij de uiteindelijke vaststelling van de Woonvisie de uitslag 8-7 ontstaat. Zal aan mij liggen als beginnend raadslid, maar dat begrijp ik dan weer niet. De oppositie zal denken, “ dat wil je niet begrijpen” , maar zo is het voor mij in ieder geval niet.

Nu gaan we dus de komende 4 jaar aan de slag met een Woonvisie 2019+, waar de oppositie tegen heeft gestemd.

Ik vraag me af of we nu de komende jaren nog vragen krijgen vanuit de 3 oppositie partijen wanneer bijvoorbeeld een bepaald item uit de Woonvisie 2019+ niet of anders gerealiseerd is dan het in de Woonvisie staat. Heb je dan nog wel recht van spreken? Natuurlijk heb je een controlerende taak, maar toch. Wordt het college dan aangesproken op een door de 3 partijen niet geaccordeerde Woonvisie 2019+? Ik ben benieuwd of ik dat ga meemaken, ik verwacht het eigenlijk wel en kan dat nog begrijpen ook.

Als nieuw raadslid is mijn motto: sluit niets en niemand uit en beoordeel alles op zijn waarde. We streven toch allemaal, weliswaar vanuit verschillende invalshoeken hetzelfde doel na?

Wie heeft er uiteindelijk gelijk? De waarheid zal in het midden liggen, en de toekomst zal het leren.

Peter van Schaik

Raadslid GBW