Terugblik op mijn eerste jaar als raadslid

Het zomerreces zit er weer bijna op voor de gemeenteraad en het college. Mooi moment om eens terug te blikken op mijn eerste jaar als raadslid voor GemeenteBelangen Woudenberg.

Mijn bijdragen
Om te beginnen eens terugblikken op mijn bijdragen. Waar ben ik het eerste jaar druk mee geweest en welke initiatieven heb ik genomen? Dit naast het bijwonen en deelnemen aan zo’n 60 vergaderingen met de reguliere agendapunten in de commissie en/of raad en informatieavonden. De meest opvallende bijdragen waren:

  • Notitie Doorstromen & Scheefwonen opgesteld en aangeboden aan Vallei Wonen;
  • Enquête Jongeren Huisvesting opgesteld en uitgevoerd samen met Irene Houtsma;
  • Analyse uitgevoerd m.b.t. alle door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aangeboden leningen
  • Komst Starterslening nieuwe stijl ( voor nieuwbouw en nu ook bestaande bouw);
  • Komst Blijverslening; inwoners van Woudenberg kunnen nu een lening aanvragen om hun woning levensloopbestendig te maken;
  • Buitenbeter app; amendement ingediend voor het gebruik van de Buitenbeter app. Hiermee wordt het eenvoudiger om klachten of meldingen te doen bij de gemeente (
    via de smartphone of tablet).
  • Afvalproject samen met leerlingen Jan Ligthartschool.

Proactief
Zoals ik heb geschreven onder Mijn bijdragen schroom ik niet om zelf regelmatig initiatief te nemen in de gemeenteraad m.b.t. bepaalde onderwerpen. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Lekker om proactief bezig te kunnen zijn. Waarom wachten waar het college of de ambtenaren mee komen? Door zelf het initiatief te nemen kunnen je vragen en aandachtspunten, bij voldoende steun, door de ambtelijke organisatie en het college meegenomen worden in de uiteindelijke voorstellen. Je bent dan wel direct aan de voorkant betrokken! Ik besef dat ik ruimer in mijn tijd zit dan de meeste raadsleden, maar toch daag ik jullie uit.

Mijn leermomenten

Geen inleiding
Voor mijn werkzaamheden bij de Belastingdienst, holde ik vaak van het ene overleg naar het andere overleg. Ik was daar wel gewend om bij onderwerpen die je ter sprake wilde brengen, een korte inleiding te geven op de materie. Deze lijn zette ik ook voort in de raad. Totdat me begon op te vallen dat de meeste raadsleden direct “ met de deur in huis vielen” en hun vragen stelden. Een mooi voorbeeld daarin is Ellie van Oosterom (CU). Zij is kort en bondig met haar bijdragen. Ik probeer daar nu een tussenweg in te vinden. De raadsleden weten immers waar het over gaat en ik hoef dus niets in te leiden.

Bijdragen 1e termijn
De voorbereiding voor je tekst voor de 1e termijn van een agendapunt, is een kwestie van thuis voorbereiden en de tekst dan tijdens de vergadering voorlezen. Het liefst zou ik dit zonder kant en klare tekst doen. In de 2e termijn weet je niet altijd wat er op je afkomt en dat is wel eens lastig. Dan moet je wel. Ik bewonder daarin Henk Jan Molenaar (SGP) die alles uit de “losse pols” lijkt te doen.

Mijn verwonderpunten

Technische vragen:
Ik was zelf in het begin best wel gedreven met het stellen van technische vragen ter voorbereiding op de commissievergaderingen. Het valt me de laatste tijd op, dat er eigenlijk weinig of niets gedaan wordt met de antwoorden die gegeven worden op de technische vragen. De antwoorden zijn duidelijk en leveren geen nieuwe gezichtspunten op.
Het kost veel tijd voor de ambtenaren om de vragen te beantwoorden. Die tijd kan mogelijk beter besteed worden. Bij twijfel kun je altijd nog een ingekomen stuk laten agenderen. De mogelijkheid voor het stellen van een technische vraag is prima (voorkomt ook weer lange vergaderingen), maar volgens mij moeten we wat terughoudender zijn met stellen van de vragen. Ik ga in ieder geval een poging wagen. Wanneer je iedere keer merkt dat de antwoorden geen aanleiding geven tot verdere actie, dan moeten we ook meer vertrouwen hebben in de stukken.

Moties en amendementen
Het indienen van moties en amendementen. De gemeentebode is er maar druk mee, het kost veel bomen en veel vergadertijd. Waarom geen gebruik maken van de digitale mogelijkheden die we hebben? Lever de stukken vóór de vergadering aan bij de griffie en zij zorgen ervoor dat alles klaar staat op de pc in de raadszaal. Alles tonen op de 2 grote schermen in de raadszaal, spaart bomen, verkort de vergadertijd en de bode is blij.

Zitplaats
Mijn zitplaats in de raadszaal. Ik ben niet blij met de zitplaats die ik toegewezen heb gekregen in de raadszaal. Ja, ik weet het, daar zijn in het presidium afspraken over gemaakt. Iedere raadsperiode komt er een andere indeling. Het probleem is dat je je tijdens de vergaderingen meestal richt tot het college, maar je kijkt naar de raadsleden. Voelt vreemd. Als ik tegen mijn vrouw zit te praten, kijk ik ook niet naar buiten, toch ??

Tot zover deze blog. We gaan er weer fris en fruitig tegen aan na het reces. Heb je vragen of opmerkingen? Jullie weten me zeker te vinden.

Peter van Schaik