Kadernota - Column van Peter van Schaik

Terugblik 2022 – Blog van Peter van Schaik

Het jaar 2022 ligt weer bijna achter ons. Het is voor GBW een bewogen jaar geweest. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen was niet zoals we gehoopt hadden. Van vijf zetels terug naar vier, en daarmee niet de grootste partij van Woudenberg gebleven. Dit heeft er zoals bekend voor gezorgd dat we in de oppositie terecht zijn gekomen. Een compleet andere rol dan we gewend waren.

We zijn na de verkiezingen gestart met, op mijzelf na, een geheel nieuwe fractie: Jaap Westenberg, Sylvia den Herder en Björn de Jong. Een fractie waarin ik (weer) werd gekozen tot fractievoorzitter. Een rol die ik met plezier heb aanvaard. Een groot voordeel voor mij is dat ik beschik over voldoende tijd voor het fractievoorzitterschap. Wanneer je een baan hebt, valt het combineren met je raadswerk niet mee.

Maar het was best even wennen! Nieuwe fractieleden en een andere (oppositie)rol dan ik in ieder geval gewend was de afgelopen 4 jaar.

Ik ervaar het als plezierig om de nieuwe fractieleden op weg te mogen helpen in alle vergaderregels en gewoonten die er zijn in de commissie en gemeenteraadsvergaderingen. Dat zijn er helaas niet weinig en kan best lastig zijn. De één pakt dat sneller op dan de ander. Een paar voorbeelden: een interruptie mag alleen een korte vraag zijn en geen opmerking of betoog. Je moet altijd spreken via de voorzitter en niet onderling in gesprek gaan. Tijdens de vergadering mag je geen technische vragen stellen (moet je al eerder schriftelijk indienen).

Maar ik kan nu gerust zeggen dat iedereen zijn of haar taak als fractielid goed oppakt. Björn is vooral druk met het op gang krijgen van het Centrumplan. Jaap is druk met bestemmingsplannen en woningbouw, en Sylvia leeft zich uit op het sociaal domein, het milieu en duurzaamheid.

De samenwerking met de andere fracties in de raad gaat gelukkig goed. Ook daar zijn enkele nieuwe gezichten. Er ontstaan alweer verschillende samenwerkingsverbanden op onderdelen, zowel met de andere oppositiepartijen, maar ook met coalitiepartijen.

Tijdens onze laatste heisessie begin december met de GBW-fractie hebben we afspraken gemaakt over de doelen die we ons gesteld hebben tot aan het zomerreces. We hebben natuurlijk een beperkte invloed in de oppositie, maar we zoeken naar manieren om onszelf te onderscheiden. We willen ons niet laten leiden door de agenda van het college, maar we komen zelf met “initiatiefvoorstellen” die we op de agenda geplaatst willen krijgen. Welke voorstellen dat zijn, zullen jullie in de komende tijd kunnen lezen.

Als fractie hebben we ook afgesproken om iedere maand een korte samenvatting te schrijven van onze activiteiten binnen de raad. Deze berichten komen via een nieuwsbrief naar de GBW-leden toe.

Ik heb net mijn persoonlijke agenda 2023 alweer gevuld met de nu bekende vergaderdata in 2023. Dat zijn er tot nu toe 70 stuks. We gaan ons dus niet vervelen. Ik krijg er nog steeds energie van en dat houdt me jong en actief.

Ter afsluiting wil ik iedereen een gezond 2023 toewensen! Maak er wat moois van.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg.