Kadernota - Peter van Schaik

Schoolzwemmen?

Column van Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Even terug in de geschiedenis. Terug naar 1965. Ik herinner het me nog goed. Krijg het bij de gedachten eraan alweer koud. Op de fiets naar zwembad het Willaer.  Ik woonde toen nog in Scherpenzeel. Schoolzwemmen deden we zodra het zwembad geopende. Ik denk nog terug aan het koude, onverwarmde water en de ijskoude douches. Het schoolzwemmen was een goede manier om een zwemdiploma te halen zodat de kinderen op vroege leeftijd kunnen zwemmen.

Tot 1985 was het schoolzwemmen verplicht. Na die periode is het in veel gemeenten afgeschaft. Het probleem? Gebrek aan financiering vanuit de gemeenten en de scholen.

Tijden zijn veranderd. Hoeveel kinderen hebben nu een zwemdiploma op het moment dat ze het basisonderwijs verlaten? Volgens het Mulier Instituut heeft ongeveer 80% van de 6 tot 7-jarigen een zwemdiploma. We moeten ons dus afvragen hoe groot de behoefte aan schoolzwemmen op dit moment is.  Informatie van de Stichting Burgerinitiatief Nederland leert ons dat ze op dit moment voor 85 Woudenbergse kinderen zwemlessen betalen. Een prachtig initiatief dat ons leert dat de behoefte aanwezig lijkt.

Schoolzwemmen kan kinderen helpen aan een zwemdiploma. Voor de kinderen die al een zwemdiploma hebben zie je dat in omliggende plaatsen de “natte gymles” wordt ingevoerd. De groepen worden in het zwembad van elkaar gescheiden. Een deel van de groep gaat oefenen voor het diploma, het andere deel krijgt een “natte gymles”. Hoe leuk kan dat zijn.

We moeten wel enkele vragen beantwoorden. Denk aan de financiering en het standpunt van de scholen hierin.

Voor de financiering gaan we zeker aankloppen bij de gemeente. Een vraag naar de financiële mogelijkheden gaan we stellen. Ook zijn er enkele landelijke fondsen die mogelijkheden bieden om subsidies te verlenen voor het stimuleren van sport en cultuur. Ook gericht op kinderen die leven in armoede of net boven de armoedegrens. Denk hierbij aan Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld en Nationaal Fonds Kinderhulp.

We zijn benieuwd hoe de scholen erin staan. Ik heb pas deelgenomen aan een kinderdebat tussen de Woudenbergse scholen. Eén van de stellingen was “schoolzwemmen weer terug en betaald door de gemeente”. De meningen waren verdeeld. Er waren reacties dat het schoolzwemmen ten koste gaat van de lesuren en de roosters zijn al krap. Belangrijk dus om te weten wat het standpunt van de scholen is.

Een probleem in Woudenberg is dat de kinderen niet even op de fiets kunnen stappen om vanuit school naar het zwembad in Leusden te gaan. Daar is toch weer vervoer voor nodig. Zou daar een vrijwillige ouderbijdrage bij passen om dit te bekostigen, of misschien is sponsoring te overwegen?

Als GemeenteBelangen Woudenberg starten we nu een onderzoek naar de mogelijkheden voor schoolzwemmen. Gaan we terug naar het schoolzwemmen, een “natte gymles” of blijft alles bij het oude? We houden u op de hoogte.

Peter van Schaik

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg.