Samen Woudenberg – Woudenberg voor Elkaar

Als gemeenteraadslid probeer je op diverse manieren zoveel mogelijk informatie te krijgen om te weten wat er leeft in onze gemeente.
Vanaf dit jaar is er een nieuwe informatiebron bij. Op Facebook heeft een aantal Woudenbergers een nieuwe pagina gestart met de pakkende naam

Woudenberg voor Elkaar

De doelstelling van deze pagina is er als Woudenbergers voor elkaar te zijn. Dit idee past prima in de doelstellingen van GemeenteBelangen Woudenberg. Immers ons motto voor deze raadsperiode is “Samen Woudenberg”.

Hoewel beide thema’s misschien dezelfde intentie weergeven blijkt de praktijk helaas anders.

Als raadslid namens GBW probeer ik mij zoveel mogelijk in te lezen, op de hoogte te houden en mensen te spreken om de besluiten die aan ons worden voorgelegd weloverwogen te kunnen nemen.
Dat kost tijd, moeite, overredingskracht maar bovenal veel geduld. Vele malen tot tien en verder tellen en je inhouden om geen ondoordachte of beledigende opmerkingen te maken.

De ene keer lukt dat beter dan op een ander moment. Door het dagelijkse werk, ja bijna alle raadsleden hebben er “gewoon” een baan naast, drukte thuis en eventuele ander hobby’s ben je de ene keer beter in staat adequaat en op de juiste wijze te reageren dan een andere keer.  Ja wij raadsleden zijn net gewone mensen.

Gewone mensen, al meer dan 2000, zijn ook lid van de Facebook pagina Woudenberg voor Elkaar en zij hebben ook een mening die zij onder andere op deze pagina uiten.

Alleen waar wij als raadsleden geacht worden een mening te geven op basis van alle informatie die wij vergaren zie ik de laatste tijd bij Woudenberg voor Elkaar de meest ongenuanceerde meningen en opmerkingen verschijnen. Veelal richten deze zich op de gemeente, het College van B&W en op de in de gemeente aanwezige Politieke Partijen.

Of het nu gaat over de nieuwe wijze van afvalinzameling, beschikbaar stellen van hulpmiddelen, woningbeleid, te verstrekken subsidies of bestemmingsplannen, iedereen heeft er wel een mening over.
Veelal nuttig maar vaker (helaas) niet juist, onvolledig, tenenkrommend en soms zelf bijna discriminerend beschreven.

Een aantal maal heb ik me al voorgenomen om de pagina te verlaten. Het willen weten wat er in de Woudenbergse samenleving leeft heeft mij er tot nu toe van weerhouden. Weglopen zou namelijk wel een erg gemakkelijke manier zijn om de problemen die men in Woudenberg ervaart te vermijden.

Daarom ben ik nog steeds lid van deze Facebookpagina maar schrijf ik nu ook dit blog.
Ik wil namelijk de mensen die zich op welke wijze op de pagina van Woudenberg voor Elkaar hun mening geven over alles wat er fout gaat in Woudenberg oproepen om zich aan te sluiten bij een van de politieke partijen in Woudenberg. Alle partijen zijn namelijk altijd op zoek naar betrokken en kritische Woudenbergers om samen met hen van Woudenberg een nog betere gemeente te maken.

Mocht je deze handschoen niet willen oppakken maar vind je dat je toch je mening moet geven, doe dat dan niet eerder dan dat je het hele verhaal hebt gehoord. Daarbij mag je natuurlijk altijd informatie inwinnen bij een 15 van de raadsleden die Woudenberg heeft. Zij zetten zich immers in voor alle Woudenbergers onder het motto Samen Woudenberg en Woudenberg voor Elkaar.

Informatie over de in Woudenberg actieve gemeenteraadsleden en hun Politieke Partij is te vinden op

 https://www.woudenberg.nl/onderwerpen/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad

Op naar een mooi, gezond en succesvol 2017 voor alle inwoners van Woudenberg.